Formula-KIC-1

Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głosek S, C, Z, DZ (Program on-line)

Program ćwiczeń logopedycznych s z c dz (PAKIET 4 w 1)

 • Szczegółowo opracowany, opisany i zaplanowany – multimedialny program ćwiczeń logopedycznych.
 • Program całkowicie on-line.
 • Dostępny z każdego urządzenia (smartfon, tablet lub komputer) z dostępem do internetu.
 • Przeznaczony do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu lub/i jako uzupełnienie zajęć logopedycznych.
 • Opracowany przez specjalistów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy logopedycznej.
 • Odpowiednie zestawy ćwiczeń logopedycznych oraz ćwiczeń komplementarnych – rozpisane na dni i tygodnie.
 • We zestawach na dany dzień zawarte są ćwiczenia, interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami prawidłowej wymowy.
 • Wszystkie ćwiczenia artykulacyjne pokazane są na filmach video.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Wersja programu

 • Program w wersji pakiet 4-w-1 dla głosek syczących S, C, Z, DZ
 • Dostępny jest również pakiet 4-w-1 dla głosek szumiących SZ, CZ, Ż, DŻ, pakiet 4-w-1 dla głosek ciszących Ś, Ź, Ć, DŹ  oraz programy dla poszczególnych/pojedynczych głosek Ś, Ź, Ć, DŹ, S, C, Z, DZ, SZ, CZ, Ż, DŻ

Zastosowanie programu

 • Program Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, C, Z, DZ | SZ, CZ, Ż, DŻ  poprowadzi was krok po kroku do prawidłowej wymowy głosek syczących, szumiących i ciszących.
 • Od nauki prawidłowej wymowy danej głoski, przez ćwiczenia na sylabach  i logotomach (logatomach) aż do użycia głosek wyrazach i zdaniach.
 • Celem jest korekta wady wymowy seplenienia (sygmatyzmu/parasygmatyzmu) u dzieci.

Kompleksowy zestaw ćwiczeń

Seria programów ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, C, Z, DZ | SZ, CZ, Ż, DŻ ma charakter kompleksowy i zawiera nie tylko ćwiczenia stymulujące prawidłową wymowę danej głoski, ale także niezbędne ćwiczenia komplementarne. W programach znajdziecie przede wszystkim:

 • specjalnie dobrane ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia pionizacji języka,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • wybrane ćwiczenia oddechowe.

Zawartość programu

 • Ćwiczenia zawierają wprowadzenie, orientacyjny czas wykonania oraz dodatkowe wskazówki dla rodziców
 • Ćwiczenia są nie tylko opisane, ale są także zaprezentowane na filmach video, tak aby nie było wątpliwości jak należy wykonywać dane ćwiczenie. Ćwiczenia logopedyczne na video prezentuje logopeda.
 • Programy zawierają także gry logopedyczne i interaktywne multimedia, w ten sposób ćwiczenie wymowy jest ciekawe i angażujące dla dziecka, a nauka łączy się z zabawą.

Zobacz również:

 • Szerszy opis każdego programu znajdziesz w zakładkach ‘O programach’ oraz ‘Formuła KIC’
 • Sugerowany rozkład ćwiczeń w tygodniu oraz czas dostępu do zakupionego programu podany jest w zakładce ‘Dodatkowe informacje’
 • Przed doborem wersji programu i zastosowaniem programu u dziecka prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do programu w zakładce ‘Wskazania’
Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ – prezentacja video.

Wskazania do programu ćwiczeń logopedycznych głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, C, Z, DZ | SZ, CZ, Ż, DŻ

Programy ćwiczeń logopedycznych z serii Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ przeznaczone są do domowych ćwiczeń logopedycznych mających na celu poprawę wymowy dziecka. Wskazaniami są:

 • Nieprawidłowa wymowa jednej lub kilku głosek z trzech szeregów: Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ (wada wymowy seplenienie/sygmatyzm/parasygmatyzm).
 • Niska sprawność narządów mowy (artykulatorów).
 • Brak pionizacji języka.
 • Zaburzenia słuchu fonemowego i fonematycznego.
 • Zalecenie dodatkowych zajęć logopedycznych po testach przesiewowych w przedszkolu lub szkole.
 • Doskonalenie wymowy.

Dla kogo są programy ćwiczeń logopedycznych?

Programy ćwiczeń logopedycznych z serii Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ zalecane są (odpowiednio) dla dzieci w wieku 3-7 lat, które nieprawidłowo wymawiają jedną lub kilka głosek tzw. trzech szeregów: szumiącego SZ, Ż, CZ, DŻ (tzw. „szumki”), syczącego S, Z, C, DZ (tzw. „syczki”) oraz ciszącego Ś, Ź, Ć, DŹ (tzw. „ciszki”). Problem ten nazywany jest sygmatyzmem/parasygmatyzmem lub częściej seplenieniem. Programy ćwiczeń mają na celu naukę i utrwalenie prawidłowej wymowy.

Programy z serii Seplenienie przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy chcą samodzielnie w domu ćwiczyć z dzieckiem wymowę. Programy mogą być również dobrym uzupełnieniem zajęć logopedycznych, na przykład w przedszkolu, w szkole (zerówce) jak i w edukacji domowej.

UWAGA: W przypadku dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi, rozwojowymi lub/i niepełnosprawnościami zastosowanie programu należy skonsultować z specjalistą prowadzącym (lekarzem lub terapeutą).

Wersje programu

Seria Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ obejmuje programy w dwóch kategoriach są to: programy poświęcone jednej głosce lub pakiety zawierające programy czterech głosek z jednego szeregu.

 1. Seplenienie – szereg ciszący – głoski Ś, Ź, Ć, DŹ (wiek dziecka 3-5 lat)
 2. Seplenienie – szereg syczący – głoski S, C, Z, DZ (wiek dziecka 4-6 lat)
 3. Seplenienie – szereg szumiący – głoski SZ, CZ, Ż, DŻ (wiek dziecka 5-7 lat)

Ważne wskazówki do doboru odpowiedniego programu

 • Program należy dobrać do głoski/głosek, które są nieprawidłowo wymawiane.
 • Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka (podany przy wersji programu)
 • W przypadku problemów z kilkoma głoskami zalecany jest program dla całego szeregu zawierającego nieprawidłowo wymawiane głoski.
 • Szeregi podane są w kolejności rozwoju mowy. W przypadku gdy dziecko nie wymawia głosek z więcej niż jednego szeregu, ćwiczenia należy rozpocząć od szeregu pojawiającego się wcześniej.
 • Na przykład. Jeśli dziecko nie wymawia głosek z szeregu szumiącego i syczącego, ćwiczenia należy rozpocząć od szeregu wcześniejszego, czyli syczącego, a następnie przechodzimy do szeregu szumiącego

Przy wszystkich programach ćwiczeń logopedycznych z platformy KIC.edu.pl, zalecanym programem uzupełniającym jest program ćwiczeń oddechowych dla dzieci „Prawidłowe oddychanie u dziecka”, gdyż nieprawidłowe oddychanie często ma wpływ na rozwój mowy u dzieci.

 • W przypadku wątpliwości związanych z zastosowaniem programu u danego dziecka, zalecana jest konsultacja ze specjalistą.
 • Stosowanie programu powinno odbywać się pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna.
 • Programy przeznaczone są wyłącznie do zastosowania i użytku indywidualnego/domowego.
 • Przedszkola, poradnie, gabinety, placówki oświatowe i inne instytucje zainteresowane użyciem naszych programów zapraszamy do kontaktu.
 • Szczegóły dotyczące udzielanej na program licencji znajdują się w Regulaminie.

Dodatkowe informacje

Dostęp do programu

90 dni

Program na

8 tygodni

Rozkład ćwiczeń

2 razy w tygodniu

Wersja programu

Pakiet

Wiek dziecka

4-6 lat

Programy KIC.edu.pl – prezentacja video.

Programy dostępne całkowicie on-line

 • Wszystko jest w formie cyfrowej, dostępne na platformie kic.edu.pl
 • Z programów można korzystać w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Wszystko jasne

 • Wszystkie ćwiczenia są dokładnie pokazane i opisane.
 • W ćwiczeniach wymowy są zawsze nagrania dźwiękowe prezentujące wymowę prawidłową.
 • Jak wykonać dane ćwiczenie pokazane jest przez logopedę na filmach video.
 • Program może wykonywać z dzieckiem któryś z rodziców, ale bez problemu poradzi sobie z tym także opiekunka, niania, babcia, dziadek lub starsze rodzeństwo.

Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń

 • Program ćwiczeń jest starannie zaplanowany i rozpisany na dni i tygodnie.
 • Nie trzeba zastanawiać się jakie ćwiczenia, kiedy i w jakiej kolejności – jest to dokładnie opracowane i przygotowane.
 • Podany jest orientacyjny czas wykonania ćwiczeń.

Ćwiczenia podstawowe i komplementarne

 • Wszystkie programy platformy KIC.edu.pl zawierają zarówno ćwiczenia podstawowe jak i ćwiczenia komplementarne, niezbędne do osiągniecia celu programu.
 • Ćwiczenia komplementarne to najczęściej ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne oraz oddechowe.

Interaktywne multimedia

 • Wiele ćwiczeń zawiera atrakcyjne, interaktywne multimedia.
 • Wzmacniają one zaangażowanie dziecka i skuteczność programu.
 • W każdej części spotykamy kolejne postacie rysunkowe.

Nagrania dźwiękowe

 • W programach logopedycznych do wszystkich ćwiczeń wymowy są nagrania dźwiękowe.
 • Nie ma wątpliwości jaka jest prawidłowa wymowa oraz co i jak należy powtarzać.

Program przygotowane do samodzielnej pracy

 • Programy są opracowane kompleksowo, tak aby ująć wszelkie aspekty samodzielnej pracy.
 • Dostępne są szczegółowe opisy i wskazówki do wykonywania.
 • Wszystko jest we właściwej kolejność terapeutycznej!

Od łatwego do trudniejszego

 • Stopniowana jest skala trudności ćwiczeń, tak by nie zniechęcać dziecka.
 • Zawsze zaczynamy od ćwiczeń łatwych, z którymi dziecko na pewno sobie poradzi.
 • Kolejne ćwiczenia wynikają zarówno z przyjętego celu jak i z poprzednich kroków.

Ćwiczenia KIC

 • Niektóre ćwiczenia programu to specjalnie dobrane ćwiczenia KIC.
 • Są to krótkie ćwiczenia zalecane do kilkukrotnego wykonywania w dowolnym momencie w ciągu dnia.
 • Stosując dodatkowo, jedno, dwa ćwiczenia KIC, najlepiej kilka razy dziennie, zwiększycie skuteczność całego programu!

Uczymy systematyczności

 • Systematyczność wykonywania ćwiczeń jest bezpośrednio wbudowana w każdym program.
 • Pakiety zorganizowane są w kolejne, zaplanowane z góry dni, a ćwiczenie są odpowiednio ponumerowane.
 • Rekomendowane jest zaznaczanie zaliczonych już ćwiczeń oraz zestawów (ale nie jest konieczne).
 • W ten sposób widzisz wykonane już kroki i stały postęp, co wzmacnia motywację do dalszej pracy!

Opracowany przez specjalistów praktyków

 • Program opracowany jest na bazie doświadczeń z wieloletniej pracy z dziećmi w poradniach i placówkach oświatowych.
 • Oparty na standardach pracy terapeutycznej i ujęte w nowoczesną formułę pracy on-line.
Formuła KIC – prezentacja video.

Krótko i często, czyli skutecznie!

 • Formuła KIC, czyli krótko i często to sprawdzona i najbardziej skuteczna metoda ćwiczeń.
 • Krótko: Zestawy ćwiczeń na każdy dzień zajmują od 10 do 20 minut.
 • Często: Do wykonania w dowolnej chwili 2 lub 3 razy w tygodniu (ale można też częściej).
 • Wybrane ćwiczenia powtarzasz, kiedy tylko chcesz i zwiększasz skuteczność programu!
 • W ograniczony czasowo sposób, celowo i świadomie korzystacie z urządzeń cyfrowych.

Formuła KIC to przede wszystkim:

 • skuteczność wynikająca z regularnych, krótkich powtórzeń
 • lepsza koncentracja na zadaniu
 • lepsze zapamiętywanie
 • ekonomiczne wykorzystanie czasu
 • nauka systematyczności
 • ćwiczenie uważności
 • świadome wykorzystywanie urządzeń cyfrowych
 • ćwiczenie również bez komputera/smartfona/tabletu
 • większa skuteczność każdego programu!

Krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń

 • Formuła KIC to krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń do wykonania kilka razy w tygodniu.
 • Są one uzupełnione o wybrane (i oznaczone) ćwiczenia, które powtarzamy najlepiej kilka razy dziennie.
 • Częste i krótkie powtórzenia utrwalają i doskonalą nabyte umiejętności.

Ćwiczenie uważności, pamięci i systematyczności

 • Na krótkich zadaniach dziecko łatwiej się koncentruje, a wielokrotne, rozłożone w czasie powtórzenia sprzyjają skuteczności ćwiczeń oraz ich zapamiętywaniu.
 • Stawiając dzieciom małe zadania w ciągu dnia uczymy je uważności i umiejętności wydobywania z pamięci odpowiednich treści, które niejako spontanicznie wplatają się w naturalną aktywność dzieci.
 • Ćwiczenia KIC, to dodatkowy impuls do systematyczności, a docelowo większa skuteczność programów.

Świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych

 • Kształtujemy również świadomą umiejętność, ograniczonego w czasie (on-off), wartościowego korzystania z urządzeń cyfrowych takich jak tablet, smartfon – wspólnie lub pod opieką rodzica.
 • Ćwiczenia KIC można też wykonywać bez internetu i bez żadnego urządzenia.

Lepsze wykorzystanie czasu

 • Ćwiczenia KIC warto też zapamiętywać i stosować na przykład na spacerze, podczas jazdy samochodem, w czasie niespodziewanego oczekiwania lub w razie ewentualnej, tymczasowej nudy.
 • Są one również sposobem na zagospodarowanie traconego niepotrzebnie czasu lub niespodziewanej przerwy.
 • Stoicie w korku? Można powtórzyć kilka razy sekwencje sylabową. Jesteście na spacerze? Zróbcie ćwiczenie oddechowe.

Sami wybieracie, kiedy ćwiczycie

 • Łatwo wkomponujesz program KIC w wasz codzienny rytm życia.
 • Ćwiczenia nie zajmują dużo czasu – około 10 – 20 minut na jeden dzień i w większości nie wymagają żadnych specjalnych pomocy edukacyjnych.
 • Bez problemu wykonacie wszystko w domu bez większych przygotowań.
 • Potrzebny jest dostęp do internetu, ale to wy wybieracie miejsce i najlepszy moment w ciągu dnia, aby poćwiczyć.

Ćwiczenia również bez Internetu i smartfonu

A jeżeli nie macie akurat dostępu do internetu, ani waszego smartfona? To wtedy też ćwiczycie metodą KIC, czyli powtarzacie zapamiętane kilkusekundowe łatwe ćwiczenia. W programach są one oznaczone jako ćwiczenia w formule KIC. Szukajcie tego znaczka:

4 opinie dla Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głosek S, C, Z, DZ (Program on-line)

 1. Daria M. (zweryfikowany)

  Skusiliśmy się promocję na dzień dziecka i jestem zachwycona! Takie fajne programy logopedyczne mamy po raz pierwszy, a byłam trochę niepewna bo sporo pieniędzy wcześniej po prostu zmarnowaliśmy. Program jest dobry logopedycznie i ładny. Miło się ćwiczy. Śmiało mogę polecić.

 2. Piotr M. (zweryfikowany)

  Program poleciła nam Pani Joasia, do której chodziliśmy ze starszym synem na logopedię. Naprawdę porządnie wszystko przygotowane i można też się dużo dowiedzieć. Są ćwiczenia do wszystkich głosek dla nas. Chłopcy bardzo chętnie ćwiczą, tylko chcą robić wszystko od razu 🙂

 3. Wioletta B. (zweryfikowany)

  Jesteśmy bardzo zadowoleni że zdecydowaliśmy się na zakup programu na seplenienie na kic.edu.pl. Miałam wątpliwości jak to wszystko będzie pokazane. Byłam mile zaskoczona, jest to bardzo profesjonalnie zrobiony program z ćwiczeniami. Jest zadbany w każdym szczególe. Syn bardzo lubi gry logopedyczne i chętnie ćwiczy. Mogę szczerze polecić.
  Mama Mikołaja

 4. Aneta S. (zweryfikowany)

  Polecam, super program, dziecko chętnie ćwiczy. Dużo powtórzeń, wystarczy kilkanaście minut dziennie i widać efekty.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Program ćwiczeń logopedycznych s z c dz (PAKIET 4 w 1)
Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głosek S, C, Z, DZ (Program on-line)
Rozkład ćwiczeń:
3 razy w tygodniu
Program na:
8 tygodni
Dostęp do programu:
90 dni
(4 opinie klienta)

165,00 

 • Program on-line. Dostępny na smartfonie, tablecie lub komputerze
 • Korekta wady wymowy seplenienia (sygmatyzmu/parasygmatyzmu) u dzieci.
 • Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń logopedycznych.
 • Ćwiczenia logopedyczne pokazane na filmach video.
 • Interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami wymowy.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

 

Zapisz się na KICLetter i odbierz
bezpłatny e-book
Ćwiczenia logopedyczne - Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

10 porad

Jak wykonywać ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem w domu.

 • Jak dobierać ćwiczenia?
 • Kiedy i jak często ćwiczyć?
 • Jak pozytywnie motywować dziecko?
 • Na co zwracać uwagę i czego nie robić?