Prawidłowa wymowa głosek SZ, CZ, Ż, DŻ

Opis programu:

Multimedialny program ćwiczeń logopedycznych przeznaczony do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu lub/i jako uzupełnienie zajęć logopedycznych. Korekta wady wymowy seplenienia | sygmatyzmu | parasygmatyzmu u dzieci – szereg szumiący – głoski SZ, CZ, Ż, DŻ.

Prawidłowa wymowa głosek SZ, CZ, Ż, DŻ
Program ćwiczeń logopedycznych - głoski SZ Ż CZ DŻ (szumiące)
Zastosowanie programu:
Korekta wady wymowy seplenienia | sygmatyzmu | parasygmatyzmu u dzieci - szereg szumiący

Multimedialny program ćwiczeń logopedycznych dla dzieci do nauki prawidłowej wymowy głosek SZ, Ż, CZ, DŻ – szereg szumiący, tzw. “szumki” – (seplenienie/sygmatyzm).

 • Szczegółowo zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń.
 • Ćwiczenia omówione i pokazane na filmach video.
 • Interaktywne gry i multimedia z nagraniami wymowy.
 • Skuteczna formuła KiC, czyli Krótko i Często.
Wiek dziecka:
5-7 lat
Rozkład ćwiczeń:
3 razy w tygodniu
Program na:
10 tygodni
Dostęp do programu:
180 dni
Wersja programu:
Pakiet szereg szumiący

199,00 

5 opinii klienta

Multimedialny program ćwiczeń logopedycznych dla dzieci do nauki prawidłowej wymowy głosek SZ, Ż, CZ, DŻ – szereg szumiący, tzw. “szumki” – (seplenienie/sygmatyzm).

 • Szczegółowo zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń.
 • Ćwiczenia omówione i pokazane na filmach video.
 • Interaktywne gry i multimedia z nagraniami wymowy.
 • Skuteczna formuła KiC, czyli Krótko i Często.
 • Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, Z, C, DZ | SZ, Ż, CZ, DŻ to multimedialny program ćwiczeń logopedycznych dla dzieci odpowiednio od 3 do 7 lat, które nieprawidłowo wymawiają jedną lub kilka głosek tzw. trzech szeregów: szumiącego SZ, Ż, CZ, DŻ (tzw. „szumki”), syczącego S, Z, C, DZ (tzw. „syczki”) oraz ciszącego Ś, Ź, Ć, DŹ (tzw. „ciszki”). Problem ten nazywany jest sygmatyzmem, parasygmatyzmem lub najczęściej po prostu seplenieniem. Programy ćwiczeń mają na celu naukę i utrwalenie prawidłowej wymowy. Mogą być zastosowane do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu lub/i jako uzupełnienie zajęć logopedycznych.

  Zalety programu

  • Szczegółowo opracowany, opisany i zaplanowany na dni i tygodnie dokładny plan ćwiczeń.
  • Ćwiczenia omówione i pokazane na filmach video.
  • Ćwiczenia stymulacyjne zawierające wzorce wymowy (nagrania audio).
  • Nowoczesne, kolorowe, atrakcyjne ilustracje.
  • Interaktywne multimedia i gry logopedyczne.
  • Przygotowane zestawy odpowiednio dobranych ćwiczeń.
  • Komplementarne ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.
  • Dodatkowe ćwiczenia KiC do powtarzania w tzw. wolnej chwili.
  • Wszystkie zadania, ćwiczenia i zabawy zawierają wprowadzenie, orientacyjny czas wykonania oraz dodatkowe wskazówki dla rodziców.
  • Możliwość wydruku ćwiczeń i zadań (arkusze/karty pracy).
  • Opracowany przez specjalistów–praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy logopedycznej i psychologicznej z dziećmi.
  • Program całkowicie on-line. Dostępny z każdego urządzenia (smartfon, tablet lub komputer) z dostępem do Internetu.
  • Skuteczna formuła KiC, czyli Krótko i Często.
  • W przypadku wątpliwości związanych z zastosowaniem programu u danego dziecka, zalecana jest konsultacja ze specjalistą.
  • Stosowanie programu powinno odbywać się pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna.
  • Programy przeznaczone są wyłącznie do zastosowania i użytku indywidualnego/domowego.
  • Przedszkola, poradnie, gabinety, placówki oświatowe i inne instytucje zainteresowane użyciem naszych programów zapraszamy do kontaktu.
  • Szczegóły dotyczące udzielanej na program licencji znajdują się w Regulaminie.
 • Programy ćwiczeń logopedycznych z serii Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, C, Z, DZ | SZ, CZ, Ż, DŻ przeznaczone są do domowych ćwiczeń logopedycznych mających na celu poprawę wymowy dziecka. Wskazaniami są:

  • Nieprawidłowa wymowa jednej lub kilku głosek z trzech szeregów: Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ (wada wymowy seplenienie / sygmatyzm / parasygmatyzm).
  • Niska sprawność narządów mowy (artykulatorów).
  • Brak pionizacji języka.
  • Zaburzenia słuchu fonemowego i fonematycznego.
  • Zalecenie dodatkowych zajęć logopedycznych po testach przesiewowych w przedszkolu lub szkole.
  • Doskonalenie wymowy.

  Informacje te mogą być podane rodzicom po testach przesiewowych w przedszkolu lub po innej diagnozie logopedycznej. Wszystkie te aspekty są adresowane ćwiczeniami zawartymi w programie.

  Seplenienie jest jedną z najczęściej spotykanych wad wymowy u dzieci. Wadę tą na ogół można z sukcesem wyprowadzić, jednak nie należy odkładać tego „na później”, gdyż nieprawidłowa wymowa będzie się utrwalać i dlatego należy możliwie najszybciej zacząć działać.

  UWAGA: W przypadku dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi, rozwojowymi lub/i niepełnosprawnościami zastosowanie programu należy skonsultować z specjalistą prowadzącym (lekarzem lub terapeutą).

 • Wersje programu

  Program dostępny jest w 3 wersjach:

  1. Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ – szereg ciszący (wiek dziecka 3-5 lat)
  2. Prawidłowa wymowa głosek S, C, Z, DZ – szereg syczący (wiek dziecka 4-6 lat)
  3. Prawidłowa wymowa głosek SZ, CZ, Ż, DŻ – szereg szumiący (wiek dziecka 5-7 lat)

  Ważne wskazówki do doboru odpowiedniego programu

  • Program należy dobrać do głoski/głosek, które są nieprawidłowo wymawiane.
  • Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka (podany przy wersji programu)
  • W przypadku problemów z kilkoma głoskami zalecany jest program dla całego szeregu zawierającego nieprawidłowo wymawiane głoski.
  • Szeregi podane są w kolejności rozwoju mowy. W przypadku gdy dziecko nie wymawia głosek z więcej niż jednego szeregu, ćwiczenia należy rozpocząć od szeregu pojawiającego się wcześniej.
  • Na przykład. Jeśli dziecko nie wymawia głosek z szeregu szumiącego i syczącego, ćwiczenia należy rozpocząć od szeregu wcześniejszego, czyli syczącego, a następnie przechodzimy do szeregu szumiącego

  Przy wszystkich programach ćwiczeń logopedycznych z platformy KIC.edu.pl, zalecanym programem uzupełniającym jest program ćwiczeń oddechowych dla dzieci „Prawidłowe oddychanie u dziecka”, gdyż nieprawidłowe oddychanie często ma wpływ na rozwój mowy u dzieci.

 • Programy Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, Z, C, DZ | SZ, Ż, CZ, DŻ mają charakter kompleksowy. Zawierają nie tylko ćwiczenia logopedyczne stymulujące prawidłową wymowę danych głosek, ale także niezbędne ćwiczenia komplementarne. Ćwiczenia komplementarne to przede wszystkim specjalnie dobrane ćwiczenia artykulacyjne, gdyż jedną z przyczyn seplenienia jest niska sprawność narządów artykulacyjnych (artykulatorów). W programach znajdziecie:

  • ćwiczenia stymulujące prawidłową wymowę głosek trzech szeregów,
  • specjalnie dobrane ćwiczenia artykulacyjne,
  • ćwiczenia fonacyjne,
  • ćwiczenia słuchowe,
  • ćwiczenia pionizacji języka,
  • wybrane ćwiczenia oddechowe.

  Elementy programu

  Zestawy ćwiczeń zaplanowane na dni i tygodnie

  Wszystkie programy z platformy KiC są ułożone w zestawy ćwiczeń zaplanowane na kolejne dni i tygodnie. Otrzymujecie szczegółowy, ponumerowany plan działania!

  Wprowadzenia i opisy

  Program zawiera krótkie, przyjazne i łatwo zrozumiałe wprowadzenia do poszczególnych ćwiczeń. Są one dostępne zarówno w formie filmu video oraz jako opisy.

  Instruktaże video

  Większość ćwiczeń zaprezentowana jest na filmach video, tak aby nie było żadnych wątpliwości jak należy wykonywać dane ćwiczenie.

  Interaktywne multimedia

  Ćwiczenia zawierają interaktywne multimedia, w ten sposób ich wykonywanie jest ciekawe i angażujące dla dziecka.

  Nagrania dźwiękowe

  Przy wszystkich ćwiczeniach wymagających odsłuchiwania i/lub powtarzania dostępne są nagrania dźwiękowe z wzorcami wymowy.

  Odpowiednio zaplanowane powtórki

  Wiele ćwiczeń wymaga regularnego powtarzania i jest to odpowiednio uwzględnione i podane w planie programu.

  Ćwiczenia KiC

  Niektóre ćwiczenia w programie to ćwiczenia KiC – oznaczone znaczkiem zająca. Są to proste i krótkie ćwiczenia, które łatwo zapamiętać i które należy powtarzać kilkukrotnie w ciągu dnia. Ćwiczenia KiC są dodatkowym i ważnym elementem wspierającym skuteczność programu.

  Ćwiczenia oddechowe

  Program zawiera także wybrane ćwiczenia oddechowe, gdyż nieprawidłowe oddychanie ma wpływ na rozwój mowy u dzieci.

 • Krótko i często, czyli skutecznie!

  • Formuła KIC, czyli krótko i często to sprawdzona i najbardziej skuteczna metoda ćwiczeń.
  • Krótko: Zestawy ćwiczeń na każdy dzień zajmują od 10 do 20 minut.
  • Często: Do wykonania w dowolnej chwili 2 lub 3 razy w tygodniu (ale można też częściej).
  • Wybrane ćwiczenia powtarzasz, kiedy tylko chcesz i zwiększasz skuteczność programu!
  • W ograniczony czasowo sposób, celowo i świadomie korzystacie z urządzeń cyfrowych.

  Formuła KIC to przede wszystkim:

  • skuteczność wynikająca z regularnych, krótkich powtórzeń
  • lepsza koncentracja na zadaniu
  • lepsze zapamiętywanie
  • ekonomiczne wykorzystanie czasu
  • nauka systematyczności
  • ćwiczenie uważności
  • świadome wykorzystywanie urządzeń cyfrowych
  • ćwiczenie również bez komputera/smartfona/tabletu
  • większa skuteczność każdego programu!

  Krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń

  • Formuła KIC to krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń do wykonania kilka razy w tygodniu.
  • Są one uzupełnione o wybrane (i oznaczone) ćwiczenia, które powtarzamy najlepiej kilka razy dziennie.
  • Częste i krótkie powtórzenia utrwalają i doskonalą nabyte umiejętności.

  Ćwiczenie uważności, pamięci i systematyczności

  • Na krótkich zadaniach dziecko łatwiej się koncentruje, a wielokrotne, rozłożone w czasie powtórzenia sprzyjają skuteczności ćwiczeń oraz ich zapamiętywaniu.
  • Stawiając dzieciom małe zadania w ciągu dnia uczymy je uważności i umiejętności wydobywania z pamięci odpowiednich treści, które niejako spontanicznie wplatają się w naturalną aktywność dzieci.
  • Ćwiczenia KIC, to dodatkowy impuls do systematyczności, a docelowo większa skuteczność programów.

  Świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych

  • Kształtujemy również świadomą umiejętność, ograniczonego w czasie (on-off), wartościowego korzystania z urządzeń cyfrowych takich jak tablet, smartfon – wspólnie lub pod opieką rodzica.
  • Ćwiczenia KIC można też wykonywać bez internetu i bez żadnego urządzenia.

  Lepsze wykorzystanie czasu

  • Ćwiczenia KIC warto też zapamiętywać i stosować na przykład na spacerze, podczas jazdy samochodem, w czasie niespodziewanego oczekiwania lub w razie ewentualnej, tymczasowej nudy.
  • Są one również sposobem na zagospodarowanie traconego niepotrzebnie czasu lub niespodziewanej przerwy.
  • Stoicie w korku? Można powtórzyć kilka razy sekwencje sylabową. Jesteście na spacerze? Zróbcie ćwiczenie oddechowe.

  Sami wybieracie, kiedy ćwiczycie

  • Łatwo wkomponujesz program KIC w wasz codzienny rytm życia.
  • Ćwiczenia nie zajmują dużo czasu – około 10 – 20 minut na jeden dzień i w większości nie wymagają żadnych specjalnych pomocy edukacyjnych.
  • Bez problemu wykonacie wszystko w domu bez większych przygotowań.
  • Potrzebny jest dostęp do internetu, ale to wy wybieracie miejsce i najlepszy moment w ciągu dnia, aby poćwiczyć.

  Ćwiczenia również bez Internetu i smartfonu

  A jeżeli nie macie akurat dostępu do internetu, ani waszego smartfona? To wtedy też ćwiczycie metodą KIC, czyli powtarzacie zapamiętane kilkusekundowe łatwe ćwiczenia. W programach są one oznaczone jako ćwiczenia w formule KIC. Szukajcie tego znaczka:

  Ćwiczenie KIC

  Zapamiętaj to ćwiczenie i wykonuj je kilkukrotnie w ciągu dnia w formule KIC – krótko i często.

 • 5,0
  Na podstawie 5 recenzji
  5 gwiazdek
  100
  100%
  4 gwiazdki
  0%
  3 gwiazdki
  0%
  2 gwiazdki
  0%
  1 gwiazdka
  0%
  1-5 of 5 recenzji
  1. Program dostaliśmy w przedszkolu. Bardzo fajnie wszystko przygotowane, widać już postępy. Dziękujemy.

  2. Po badaniu przesiewowym w przedszkolu mieliśmy pójść do logopedy, ale ciągle nie było to możliwe. Przez czasdzieci.pl znalazłam programy kic i jestem super zadowolona. Ćwiczenia są krótkie i teraz ćwiczymy prawie codziennie. Polecam.

  3. U nas w Anglii to jedyne sensowne rozwiązanie. Programy poleciła mi koleżanka z polskiego przedszkola. Polecam rodzicom mieszkającym poza Polską i pozdrawiamy z Norwich!

  4. Bardzo porządnie przygotowany program ćwiczeń. Nie znalazłem do tej pory tak dobrego opracowania, a różne zeszyty do seplenienia już próbowaliśmy. W końcu ktoś to dobrze opracował do praktycznego ćwiczenia, a nie tylko do czytania. Rozpiska jest wygodna i wiadomo kiedy ćwiczyć. Dobre jest też zaliczanie ćwiczeń i dni. Zawsze widać, gdzie jesteśmy w programie. W każdej chwili mam wszystko na smartfonie bez żadnych książeczek. Krótko i często, niby wszyscy to wiedzą, ale jak to zrobić w praktyce, znalazłem dopiero na kic.edu.pl. Naprawdę polecam.

  5. Program super, polecam.

  Dodaj opinię
  You must be logged in to post a review Log In

Produkty powiązane

Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ć, Ź, DŹ

Multimedialny program ćwiczeń logopedycznych dla dzieci do nauki prawidłowej wymowy głosek Ś, Ź, Ć, DŹ – szereg ciszący, tzw. “ciszki” (seplenienie/sygmatyzm).

 • Szczegółowo zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń.
 • Ćwiczenia omówione i pokazane na filmach video.
 • Interaktywne gry i multimedia z nagraniami wymowy.
 • Skuteczna formuła KiC, czyli Krótko i Często.

199,00 

Prawidłowa wymowa głosek S, C, Z, DZ

Multimedialny program ćwiczeń logopedycznych dla dzieci do nauki prawidłowej wymowy głosek S, Z, C, DZ – szereg syczący, tzw. “syczki” (seplenienie/sygmatyzm).

 • Szczegółowo zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń.
 • Ćwiczenia omówione i pokazane na filmach video.
 • Interaktywne gry i multimedia z nagraniami wymowy.
 • Skuteczna formuła KiC, czyli Krótko i Często.

 

199,00 

Ćwiczenia oddechowe dla dzieci

Program ćwiczeń i zabaw oddechowych dla dzieci mający na celu wyuczenie i utrwalenie prawidłowego oddychania.

 • Kształtowanie nawyku poprawnego oddychania.
 • Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy.
 • Całościowy, zaplanowany i rozpisany program.
 • Ćwiczenia pokazane na filmach video.
 • Kreatywne gry i zabawy.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

 

149,00 

Zapisz się na KICLetter i odbierz

bezpłatny ebook

Ćwiczenia logopedyczne - Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?
10 porad
Jak wykonywać ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem w domu
 • Jak dobierać ćwiczenia?
 • Kiedy i jak często ćwiczyć?
 • Jak pozytywnie motywować dziecko?
 • Na co zwracać uwagę i czego nie robić?
KICletter