Formula-KIC-1

Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głosek SZ, CZ, Ż, DŻ (Program on-line)

Program ćwiczeń logopedycznych sz ż cz dż (PAKIET 4 w 1)

 • Szczegółowo opracowany, opisany i zaplanowany – multimedialny program ćwiczeń logopedycznych.
 • Program całkowicie on-line.
 • Dostępny z każdego urządzenia (smartfon, tablet lub komputer) z dostępem do internetu.
 • Przeznaczony do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu lub/i jako uzupełnienie zajęć logopedycznych.
 • Opracowany przez specjalistów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy logopedycznej.
 • Odpowiednie zestawy ćwiczeń logopedycznych oraz ćwiczeń komplementarnych – rozpisane na dni i tygodnie.
 • We zestawach na dany dzień zawarte są ćwiczenia, interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami prawidłowej wymowy.
 • Wszystkie ćwiczenia artykulacyjne pokazane są na filmach video.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Wersja programu

 • Program w wersji pakiet 4-w-1 dla głosek szumiących SZ, CZ, Ż, DŻ
 • Dostępny jest również pakiet 4-w-1 dla głosek syczących S, C, Z, DZ, pakiet 4-w-1 dla głosek ciszących Ś, Ź, Ć, DŹ  oraz programy dla poszczególnych/pojedynczych głosek Ś, Ź, Ć, DŹ, S, C, Z, DZ, SZ, CZ, Ż, DŻ

Zastosowanie programu

 • Program Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, C, Z, DZ | SZ, CZ, Ż, DŻ  poprowadzi was krok po kroku do prawidłowej wymowy głosek syczących, szumiących i ciszących.
 • Od nauki prawidłowej wymowy danej głoski, przez ćwiczenia na sylabach  i logotomach (logatomach) aż do użycia głosek wyrazach i zdaniach.
 • Celem jest korekta wady wymowy seplenienia (sygmatyzmu/parasygmatyzmu) u dzieci.

Kompleksowy zestaw ćwiczeń

Seria programów ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, C, Z, DZ | SZ, CZ, Ż, DŻ ma charakter kompleksowy i zawiera nie tylko ćwiczenia stymulujące prawidłową wymowę danej głoski, ale także niezbędne ćwiczenia komplementarne. W programach znajdziecie przede wszystkim:

 • specjalnie dobrane ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia pionizacji języka,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • wybrane ćwiczenia oddechowe.

Zawartość programu

 • Ćwiczenia zawierają wprowadzenie, orientacyjny czas wykonania oraz dodatkowe wskazówki dla rodziców
 • Ćwiczenia są nie tylko opisane, ale są także zaprezentowane na filmach video, tak aby nie było wątpliwości jak należy wykonywać dane ćwiczenie. Ćwiczenia logopedyczne na video prezentuje logopeda.
 • Programy zawierają także gry logopedyczne i interaktywne multimedia, w ten sposób ćwiczenie wymowy jest ciekawe i angażujące dla dziecka, a nauka łączy się z zabawą.

Zobacz również:

 • Szerszy opis każdego programu znajdziesz w zakładkach ‘O programach’ oraz ‘Formuła KIC’
 • Sugerowany rozkład ćwiczeń w tygodniu oraz czas dostępu do zakupionego programu podany jest w zakładce ‘Dodatkowe informacje’
 • Przed doborem wersji programu i zastosowaniem programu u dziecka prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do programu w zakładce ‘Wskazania’
Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ – prezentacja video.

Wskazania do programu ćwiczeń logopedycznych głosek Ś, Ź, Ć, DŹ | S, C, Z, DZ | SZ, CZ, Ż, DŻ

Programy ćwiczeń logopedycznych z serii Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ przeznaczone są do domowych ćwiczeń logopedycznych mających na celu poprawę wymowy dziecka. Wskazaniami są:

 • Nieprawidłowa wymowa jednej lub kilku głosek z trzech szeregów: Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ (wada wymowy seplenienie/sygmatyzm/parasygmatyzm).
 • Niska sprawność narządów mowy (artykulatorów).
 • Brak pionizacji języka.
 • Zaburzenia słuchu fonemowego i fonematycznego.
 • Zalecenie dodatkowych zajęć logopedycznych po testach przesiewowych w przedszkolu lub szkole.
 • Doskonalenie wymowy.

Dla kogo są programy ćwiczeń logopedycznych?

Programy ćwiczeń logopedycznych z serii Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ zalecane są (odpowiednio) dla dzieci w wieku 3-7 lat, które nieprawidłowo wymawiają jedną lub kilka głosek tzw. trzech szeregów: szumiącego SZ, Ż, CZ, DŻ (tzw. „szumki”), syczącego S, Z, C, DZ (tzw. „syczki”) oraz ciszącego Ś, Ź, Ć, DŹ (tzw. „ciszki”). Problem ten nazywany jest sygmatyzmem/parasygmatyzmem lub częściej seplenieniem. Programy ćwiczeń mają na celu naukę i utrwalenie prawidłowej wymowy.

Programy z serii Seplenienie przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy chcą samodzielnie w domu ćwiczyć z dzieckiem wymowę. Programy mogą być również dobrym uzupełnieniem zajęć logopedycznych, na przykład w przedszkolu, w szkole (zerówce) jak i w edukacji domowej.

UWAGA: W przypadku dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi, rozwojowymi lub/i niepełnosprawnościami zastosowanie programu należy skonsultować z specjalistą prowadzącym (lekarzem lub terapeutą).

Wersje programu

Seria Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ obejmuje programy w dwóch kategoriach są to: programy poświęcone jednej głosce lub pakiety zawierające programy czterech głosek z jednego szeregu.

 1. Seplenienie – szereg ciszący – głoski Ś, Ź, Ć, DŹ (wiek dziecka 3-5 lat)
 2. Seplenienie – szereg syczący – głoski S, C, Z, DZ (wiek dziecka 4-6 lat)
 3. Seplenienie – szereg szumiący – głoski SZ, CZ, Ż, DŻ (wiek dziecka 5-7 lat)

Ważne wskazówki do doboru odpowiedniego programu

 • Program należy dobrać do głoski/głosek, które są nieprawidłowo wymawiane.
 • Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka (podany przy wersji programu)
 • W przypadku problemów z kilkoma głoskami zalecany jest program dla całego szeregu zawierającego nieprawidłowo wymawiane głoski.
 • Szeregi podane są w kolejności rozwoju mowy. W przypadku gdy dziecko nie wymawia głosek z więcej niż jednego szeregu, ćwiczenia należy rozpocząć od szeregu pojawiającego się wcześniej.
 • Na przykład. Jeśli dziecko nie wymawia głosek z szeregu szumiącego i syczącego, ćwiczenia należy rozpocząć od szeregu wcześniejszego, czyli syczącego, a następnie przechodzimy do szeregu szumiącego

Przy wszystkich programach ćwiczeń logopedycznych z platformy KIC.edu.pl, zalecanym programem uzupełniającym jest program ćwiczeń oddechowych dla dzieci „Prawidłowe oddychanie u dziecka”, gdyż nieprawidłowe oddychanie często ma wpływ na rozwój mowy u dzieci.

 • W przypadku wątpliwości związanych z zastosowaniem programu u danego dziecka, zalecana jest konsultacja ze specjalistą.
 • Stosowanie programu powinno odbywać się pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna.
 • Programy przeznaczone są wyłącznie do zastosowania i użytku indywidualnego/domowego.
 • Przedszkola, poradnie, gabinety, placówki oświatowe i inne instytucje zainteresowane użyciem naszych programów zapraszamy do kontaktu.
 • Szczegóły dotyczące udzielanej na program licencji znajdują się w Regulaminie.

Dodatkowe informacje

Dostęp do programu

90 dni

Program na

10 tygodni

Rozkład ćwiczeń

3 razy w tygodniu

Wiek dziecka

5-7 lat

Wersja programu

Pakiet

Programy KIC.edu.pl – prezentacja video.

Programy dostępne całkowicie on-line

 • Wszystko jest w formie cyfrowej, dostępne na platformie kic.edu.pl
 • Z programów można korzystać w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Wszystko jasne

 • Wszystkie ćwiczenia są dokładnie pokazane i opisane.
 • W ćwiczeniach wymowy są zawsze nagrania dźwiękowe prezentujące wymowę prawidłową.
 • Jak wykonać dane ćwiczenie pokazane jest przez logopedę na filmach video.
 • Program może wykonywać z dzieckiem któryś z rodziców, ale bez problemu poradzi sobie z tym także opiekunka, niania, babcia, dziadek lub starsze rodzeństwo.

Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń

 • Program ćwiczeń jest starannie zaplanowany i rozpisany na dni i tygodnie.
 • Nie trzeba zastanawiać się jakie ćwiczenia, kiedy i w jakiej kolejności – jest to dokładnie opracowane i przygotowane.
 • Podany jest orientacyjny czas wykonania ćwiczeń.

Ćwiczenia podstawowe i komplementarne

 • Wszystkie programy platformy KIC.edu.pl zawierają zarówno ćwiczenia podstawowe jak i ćwiczenia komplementarne, niezbędne do osiągniecia celu programu.
 • Ćwiczenia komplementarne to najczęściej ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne oraz oddechowe.

Interaktywne multimedia

 • Wiele ćwiczeń zawiera atrakcyjne, interaktywne multimedia.
 • Wzmacniają one zaangażowanie dziecka i skuteczność programu.
 • W każdej części spotykamy kolejne postacie rysunkowe.

Nagrania dźwiękowe

 • W programach logopedycznych do wszystkich ćwiczeń wymowy są nagrania dźwiękowe.
 • Nie ma wątpliwości jaka jest prawidłowa wymowa oraz co i jak należy powtarzać.

Program przygotowane do samodzielnej pracy

 • Programy są opracowane kompleksowo, tak aby ująć wszelkie aspekty samodzielnej pracy.
 • Dostępne są szczegółowe opisy i wskazówki do wykonywania.
 • Wszystko jest we właściwej kolejność terapeutycznej!

Od łatwego do trudniejszego

 • Stopniowana jest skala trudności ćwiczeń, tak by nie zniechęcać dziecka.
 • Zawsze zaczynamy od ćwiczeń łatwych, z którymi dziecko na pewno sobie poradzi.
 • Kolejne ćwiczenia wynikają zarówno z przyjętego celu jak i z poprzednich kroków.

Ćwiczenia KIC

 • Niektóre ćwiczenia programu to specjalnie dobrane ćwiczenia KIC.
 • Są to krótkie ćwiczenia zalecane do kilkukrotnego wykonywania w dowolnym momencie w ciągu dnia.
 • Stosując dodatkowo, jedno, dwa ćwiczenia KIC, najlepiej kilka razy dziennie, zwiększycie skuteczność całego programu!

Uczymy systematyczności

 • Systematyczność wykonywania ćwiczeń jest bezpośrednio wbudowana w każdym program.
 • Pakiety zorganizowane są w kolejne, zaplanowane z góry dni, a ćwiczenie są odpowiednio ponumerowane.
 • Rekomendowane jest zaznaczanie zaliczonych już ćwiczeń oraz zestawów (ale nie jest konieczne).
 • W ten sposób widzisz wykonane już kroki i stały postęp, co wzmacnia motywację do dalszej pracy!

Opracowany przez specjalistów praktyków

 • Program opracowany jest na bazie doświadczeń z wieloletniej pracy z dziećmi w poradniach i placówkach oświatowych.
 • Oparty na standardach pracy terapeutycznej i ujęte w nowoczesną formułę pracy on-line.
Formuła KIC – prezentacja video.

Krótko i często, czyli skutecznie!

 • Formuła KIC, czyli krótko i często to sprawdzona i najbardziej skuteczna metoda ćwiczeń.
 • Krótko: Zestawy ćwiczeń na każdy dzień zajmują od 10 do 20 minut.
 • Często: Do wykonania w dowolnej chwili 2 lub 3 razy w tygodniu (ale można też częściej).
 • Wybrane ćwiczenia powtarzasz, kiedy tylko chcesz i zwiększasz skuteczność programu!
 • W ograniczony czasowo sposób, celowo i świadomie korzystacie z urządzeń cyfrowych.

Formuła KIC to przede wszystkim:

 • skuteczność wynikająca z regularnych, krótkich powtórzeń
 • lepsza koncentracja na zadaniu
 • lepsze zapamiętywanie
 • ekonomiczne wykorzystanie czasu
 • nauka systematyczności
 • ćwiczenie uważności
 • świadome wykorzystywanie urządzeń cyfrowych
 • ćwiczenie również bez komputera/smartfona/tabletu
 • większa skuteczność każdego programu!

Krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń

 • Formuła KIC to krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń do wykonania kilka razy w tygodniu.
 • Są one uzupełnione o wybrane (i oznaczone) ćwiczenia, które powtarzamy najlepiej kilka razy dziennie.
 • Częste i krótkie powtórzenia utrwalają i doskonalą nabyte umiejętności.

Ćwiczenie uważności, pamięci i systematyczności

 • Na krótkich zadaniach dziecko łatwiej się koncentruje, a wielokrotne, rozłożone w czasie powtórzenia sprzyjają skuteczności ćwiczeń oraz ich zapamiętywaniu.
 • Stawiając dzieciom małe zadania w ciągu dnia uczymy je uważności i umiejętności wydobywania z pamięci odpowiednich treści, które niejako spontanicznie wplatają się w naturalną aktywność dzieci.
 • Ćwiczenia KIC, to dodatkowy impuls do systematyczności, a docelowo większa skuteczność programów.

Świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych

 • Kształtujemy również świadomą umiejętność, ograniczonego w czasie (on-off), wartościowego korzystania z urządzeń cyfrowych takich jak tablet, smartfon – wspólnie lub pod opieką rodzica.
 • Ćwiczenia KIC można też wykonywać bez internetu i bez żadnego urządzenia.

Lepsze wykorzystanie czasu

 • Ćwiczenia KIC warto też zapamiętywać i stosować na przykład na spacerze, podczas jazdy samochodem, w czasie niespodziewanego oczekiwania lub w razie ewentualnej, tymczasowej nudy.
 • Są one również sposobem na zagospodarowanie traconego niepotrzebnie czasu lub niespodziewanej przerwy.
 • Stoicie w korku? Można powtórzyć kilka razy sekwencje sylabową. Jesteście na spacerze? Zróbcie ćwiczenie oddechowe.

Sami wybieracie, kiedy ćwiczycie

 • Łatwo wkomponujesz program KIC w wasz codzienny rytm życia.
 • Ćwiczenia nie zajmują dużo czasu – około 10 – 20 minut na jeden dzień i w większości nie wymagają żadnych specjalnych pomocy edukacyjnych.
 • Bez problemu wykonacie wszystko w domu bez większych przygotowań.
 • Potrzebny jest dostęp do internetu, ale to wy wybieracie miejsce i najlepszy moment w ciągu dnia, aby poćwiczyć.

Ćwiczenia również bez Internetu i smartfonu

A jeżeli nie macie akurat dostępu do internetu, ani waszego smartfona? To wtedy też ćwiczycie metodą KIC, czyli powtarzacie zapamiętane kilkusekundowe łatwe ćwiczenia. W programach są one oznaczone jako ćwiczenia w formule KIC. Szukajcie tego znaczka:

5 opinii dla Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głosek SZ, CZ, Ż, DŻ (Program on-line)

 1. Agnieszka O. (zweryfikowany)

  Program super, polecam.

 2. Marcin G. (zweryfikowany)

  Bardzo porządnie przygotowany program ćwiczeń. Nie znalazłem do tej pory tak dobrego opracowania, a różne zeszyty do seplenienia już próbowaliśmy. W końcu ktoś to dobrze opracował do praktycznego ćwiczenia, a nie tylko do czytania. Rozpiska jest wygodna i wiadomo kiedy ćwiczyć. Dobre jest też zaliczanie ćwiczeń i dni. Zawsze widać, gdzie jesteśmy w programie. W każdej chwili mam wszystko na smartfonie bez żadnych książeczek. Krótko i często, niby wszyscy to wiedzą, ale jak to zrobić w praktyce, znalazłem dopiero na kic.edu.pl. Naprawdę polecam.

 3. Dagmara J. (zweryfikowany)

  U nas w Anglii to jedyne sensowne rozwiązanie. Programy poleciła mi koleżanka z polskiego przedszkola. Polecam rodzicom mieszkającym poza Polską i pozdrawiamy z Norwich!

 4. Martyna P. (zweryfikowany)

  Po badaniu przesiewowym w przedszkolu mieliśmy pójść do logopedy, ale ciągle nie było to możliwe. Przez czasdzieci.pl znalazłam programy kic i jestem super zadowolona. Ćwiczenia są krótkie i teraz ćwiczymy prawie codziennie. Polecam.

 5. Konrad G. (zweryfikowany)

  Program dostaliśmy w przedszkolu. Bardzo fajnie wszystko przygotowane, widać już postępy. Dziękujemy.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Program ćwiczeń logopedycznych sz ż cz dż (PAKIET 4 w 1)
Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głosek SZ, CZ, Ż, DŻ (Program on-line)
Rozkład ćwiczeń:
3 razy w tygodniu
Program na:
10 tygodni
Dostęp do programu:
90 dni
(5 opinii klienta)

165,00 

 • Korekta wady wymowy seplenienia (sygmatyzmu/parasygmatyzmu) u dzieci.
 • Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń logopedycznych.
 • Ćwiczenia logopedyczne pokazane na filmach video.
 • Interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami wymowy.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.
Zapisz się na KICLetter i odbierz
bezpłatny e-book
Ćwiczenia logopedyczne - Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

10 porad

Jak wykonywać ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem w domu.

 • Jak dobierać ćwiczenia?
 • Kiedy i jak często ćwiczyć?
 • Jak pozytywnie motywować dziecko?
 • Na co zwracać uwagę i czego nie robić?
KICletter