Formula-KIC-1

Ćwiczenia oddechowe dla dzieci – Program ćwiczeń on-line

Program ćwiczeń i zabaw oddechowych dla dzieci

 • Szczegółowo opracowany, opisany i zaplanowany – multimedialny program ćwiczeń oddechowych
 • Program całkowicie on-line.
 • Dostępny z każdego urządzenia (smartfon, tablet lub komputer) z dostępem do internetu.
 • Przeznaczony do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu lub/i jako uzupełnienie zajęć logopedycznych.
 • Opracowany przez specjalistów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.
 • Odpowiednie zestawy ćwiczeń rozpisane na dni i tygodnie.
 • We zestawach na dany dzień zawarte są ćwiczenia i zabawy oddechowe.
 • Wszystkie ćwiczenia artykulacyjne pokazane są na filmach video.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Zastosowanie programu

 • Program zalecany jest dla dzieci w wieku 4-7 lat, w szczególności dla dzieci, u których obserwowane jest dominujące oddychanie buzią (niedomknięte usta).
 • Program ma na celu wyrobienie i utrwalenie nawyku prawidłowego i zdrowego oddychania, czyli oddychania wyłącznie przez nos.

Kompleksowy zestaw ćwiczeń

Programów ćwiczeń oddechowych Prawidłowa odychanie u dziecka ma charakter kompleksowy i zawiera nie tylko ćwiczenia typowo oddechowe, ale także niezbędne ćwiczenia komplementarne. W programie znajdziecie:

 • ćwiczenia kształtujące prawidłowy tor oddechowy
 • ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne,
 • ćwiczenia usprawniające narządy mowy w kontekście prawidłowego oddychania jak i prawidłowej wymowy.
 • ćwiczenia oddychania z aktywizacją przepony
 • gry i zabawy oddechowe

Zawartość programu

 • Ćwiczenia zawierają wprowadzenie, orientacyjny czas wykonania oraz dodatkowe wskazówki dla rodziców
 • Ćwiczenia są nie tylko opisane, ale są także zaprezentowane na filmach video, tak aby nie było wątpliwości jak należy wykonywać dane ćwiczenie.
 • Programy zawierają także gry i zabawy, w ten sposób ćwiczenie jest ciekawe i angażujące dla dziecka.

Zobacz również:

 • Szerszy opis każdego programu znajdziesz w zakładkach ‘O programach’ oraz ‘Formuła KIC’
 • Sugerowany rozkład ćwiczeń w tygodniu oraz czas dostępu do zakupionego programu podany jest w zakładce ‘Dodatkowe informacje’
 • Przed doborem wersji programu i zastosowaniem programu u dziecka prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do programu w zakładce ‘Wskazania’
Prawidłowe oddychanie u dziecka – prezentacja video.

Zalecenia do programu

Program “Prawidłowe oddychanie u dziecka” przeznaczony jest do domowych ćwiczeń i zabaw oddechowych mających na celu wyuczenie i utrwalenie prawidłowego oddychania u dziecka. Zalecany jest gdy dziecko:

 • stale oddycha buzią (ma nawykowo niedomknięte/otwarte usta),
 • śpi z otwartą buzią i oddycha przez sen ustami,
 • jest podatne na infekcje górnych dróg oddechowych,
 • ma problemy z wymową (występuje np.: nieprawidłowa artykulacja głosek, wymowa niewyraźna, brak pionizacji języka),

Kiedy dziecko oddycha prawidłowo?

Prawidłowy i zdrowy sposób oddychania to przede wszystkim:

 • oddychanie tylko nosem (wdech i wydech nosem),
 • utrzymywanie stale domkniętych ust (usta otwieramy tylko przy mówieniu, śpiewaniu i jedzeniu),
 • sen z zamkniętymi ustami.

Oddychanie wyłącznie przez nos powinno występować u dziecka w sposób naturalny. Wtedy mamy do czynienia z prawidłowym, właściwym sposobem oddychania.

Dla kogo jest ten program?

Program ćwiczeń oddechowych Prawidłowe oddychanie u dziecka zalecany jest dla dzieci w wieku 4 -7 lat. W szczególności dla dzieci, u których obserwowane jest dominujące oddychanie buzią (niedomknięte usta). Program ma na celu wyrobienie i utrwalenie nawyku prawidłowego i zdrowego oddychania, czyli oddychania wyłącznie przez nos.

Program ten jest również zalecany jako uzupełniający i komplementarny przy innych programach z platformy KIC.edu.pl. Można go wykonywać jednocześnie i równolegle z innymi programami, jeżeli nie ma ku temu przeciwskazań.

Elementy tego programu (wybrane ćwiczenia) zastosowane są w wielu innych programach na platformie KIC.edu.pl, gdyż prawidłowe oddychanie jest niezbędne na przykład przy korygowaniu wad wymowy i nie tylko. Dlatego ćwiczenia oddechowe należą do kanonu ćwiczeń logopedycznych.

UWAGA: Nieprawidłowe oddychanie u dziecka może być problemem złożonym. Może to być tylko nawykowe niedomykanie buzi i oddychanie przez usta, ale może też współwystępować np. z innymi problemami lub/i chorobami (np.: o charakterze laryngologicznym). Dlatego też zastosowanie programu u dziecka należy skonsultować z odpowiednim specjalistą (lekarzem, terapeutą itp.)

 • W przypadku wątpliwości związanych z zastosowaniem programu u danego dziecka, zalecana jest konsultacja ze specjalistą.
 • Stosowanie programu powinno odbywać się pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna.
 • Programy przeznaczone są wyłącznie do zastosowania i użytku indywidualnego/domowego.
 • Przedszkola, poradnie, gabinety, placówki oświatowe i inne instytucje zainteresowane użyciem naszych programów zapraszamy do kontaktu.
 • Szczegóły dotyczące udzielanej na program licencji znajdują się w Regulaminie.

Dodatkowe informacje

Rozkład ćwiczeń

3 razy w tygodniu

Dostęp do programu

90 dni

Program na

7 tygodni

Wersja programu

Program podstawowy

Wiek dziecka

5-7 lat

Programy KIC.edu.pl – prezentacja video.

Programy dostępne całkowicie on-line

 • Wszystko jest w formie cyfrowej, dostępne na platformie kic.edu.pl
 • Z programów można korzystać w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Wszystko jasne

 • Wszystkie ćwiczenia są dokładnie pokazane i opisane.
 • W ćwiczeniach wymowy są zawsze nagrania dźwiękowe prezentujące wymowę prawidłową.
 • Jak wykonać dane ćwiczenie pokazane jest przez logopedę na filmach video.
 • Program może wykonywać z dzieckiem któryś z rodziców, ale bez problemu poradzi sobie z tym także opiekunka, niania, babcia, dziadek lub starsze rodzeństwo.

Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń

 • Program ćwiczeń jest starannie zaplanowany i rozpisany na dni i tygodnie.
 • Nie trzeba zastanawiać się jakie ćwiczenia, kiedy i w jakiej kolejności – jest to dokładnie opracowane i przygotowane.
 • Podany jest orientacyjny czas wykonania ćwiczeń.

Ćwiczenia podstawowe i komplementarne

 • Wszystkie programy platformy KIC.edu.pl zawierają zarówno ćwiczenia podstawowe jak i ćwiczenia komplementarne, niezbędne do osiągniecia celu programu.
 • Ćwiczenia komplementarne to najczęściej ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne oraz oddechowe.

Interaktywne multimedia

 • Wiele ćwiczeń zawiera atrakcyjne, interaktywne multimedia.
 • Wzmacniają one zaangażowanie dziecka i skuteczność programu.
 • W każdej części spotykamy kolejne postacie rysunkowe.

Nagrania dźwiękowe

 • W programach logopedycznych do wszystkich ćwiczeń wymowy są nagrania dźwiękowe.
 • Nie ma wątpliwości jaka jest prawidłowa wymowa oraz co i jak należy powtarzać.

Program przygotowane do samodzielnej pracy

 • Programy są opracowane kompleksowo, tak aby ująć wszelkie aspekty samodzielnej pracy.
 • Dostępne są szczegółowe opisy i wskazówki do wykonywania.
 • Wszystko jest we właściwej kolejność terapeutycznej!

Od łatwego do trudniejszego

 • Stopniowana jest skala trudności ćwiczeń, tak by nie zniechęcać dziecka.
 • Zawsze zaczynamy od ćwiczeń łatwych, z którymi dziecko na pewno sobie poradzi.
 • Kolejne ćwiczenia wynikają zarówno z przyjętego celu jak i z poprzednich kroków.

Ćwiczenia KIC

 • Niektóre ćwiczenia programu to specjalnie dobrane ćwiczenia KIC.
 • Są to krótkie ćwiczenia zalecane do kilkukrotnego wykonywania w dowolnym momencie w ciągu dnia.
 • Stosując dodatkowo, jedno, dwa ćwiczenia KIC, najlepiej kilka razy dziennie, zwiększycie skuteczność całego programu!

Uczymy systematyczności

 • Systematyczność wykonywania ćwiczeń jest bezpośrednio wbudowana w każdym program.
 • Pakiety zorganizowane są w kolejne, zaplanowane z góry dni, a ćwiczenie są odpowiednio ponumerowane.
 • Rekomendowane jest zaznaczanie zaliczonych już ćwiczeń oraz zestawów (ale nie jest konieczne).
 • W ten sposób widzisz wykonane już kroki i stały postęp, co wzmacnia motywację do dalszej pracy!

Opracowany przez specjalistów praktyków

 • Program opracowany jest na bazie doświadczeń z wieloletniej pracy z dziećmi w poradniach i placówkach oświatowych.
 • Oparty na standardach pracy terapeutycznej i ujęte w nowoczesną formułę pracy on-line.
Formuła KIC – prezentacja video.

Krótko i często, czyli skutecznie!

 • Formuła KIC, czyli krótko i często to sprawdzona i najbardziej skuteczna metoda ćwiczeń.
 • Krótko: Zestawy ćwiczeń na każdy dzień zajmują od 10 do 20 minut.
 • Często: Do wykonania w dowolnej chwili 2 lub 3 razy w tygodniu (ale można też częściej).
 • Wybrane ćwiczenia powtarzasz, kiedy tylko chcesz i zwiększasz skuteczność programu!
 • W ograniczony czasowo sposób, celowo i świadomie korzystacie z urządzeń cyfrowych.

Formuła KIC to przede wszystkim:

 • skuteczność wynikająca z regularnych, krótkich powtórzeń
 • lepsza koncentracja na zadaniu
 • lepsze zapamiętywanie
 • ekonomiczne wykorzystanie czasu
 • nauka systematyczności
 • ćwiczenie uważności
 • świadome wykorzystywanie urządzeń cyfrowych
 • ćwiczenie również bez komputera/smartfona/tabletu
 • większa skuteczność każdego programu!

Krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń

 • Formuła KIC to krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń do wykonania kilka razy w tygodniu.
 • Są one uzupełnione o wybrane (i oznaczone) ćwiczenia, które powtarzamy najlepiej kilka razy dziennie.
 • Częste i krótkie powtórzenia utrwalają i doskonalą nabyte umiejętności.

Ćwiczenie uważności, pamięci i systematyczności

 • Na krótkich zadaniach dziecko łatwiej się koncentruje, a wielokrotne, rozłożone w czasie powtórzenia sprzyjają skuteczności ćwiczeń oraz ich zapamiętywaniu.
 • Stawiając dzieciom małe zadania w ciągu dnia uczymy je uważności i umiejętności wydobywania z pamięci odpowiednich treści, które niejako spontanicznie wplatają się w naturalną aktywność dzieci.
 • Ćwiczenia KIC, to dodatkowy impuls do systematyczności, a docelowo większa skuteczność programów.

Świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych

 • Kształtujemy również świadomą umiejętność, ograniczonego w czasie (on-off), wartościowego korzystania z urządzeń cyfrowych takich jak tablet, smartfon – wspólnie lub pod opieką rodzica.
 • Ćwiczenia KIC można też wykonywać bez internetu i bez żadnego urządzenia.

Lepsze wykorzystanie czasu

 • Ćwiczenia KIC warto też zapamiętywać i stosować na przykład na spacerze, podczas jazdy samochodem, w czasie niespodziewanego oczekiwania lub w razie ewentualnej, tymczasowej nudy.
 • Są one również sposobem na zagospodarowanie traconego niepotrzebnie czasu lub niespodziewanej przerwy.
 • Stoicie w korku? Można powtórzyć kilka razy sekwencje sylabową. Jesteście na spacerze? Zróbcie ćwiczenie oddechowe.

Sami wybieracie, kiedy ćwiczycie

 • Łatwo wkomponujesz program KIC w wasz codzienny rytm życia.
 • Ćwiczenia nie zajmują dużo czasu – około 10 – 20 minut na jeden dzień i w większości nie wymagają żadnych specjalnych pomocy edukacyjnych.
 • Bez problemu wykonacie wszystko w domu bez większych przygotowań.
 • Potrzebny jest dostęp do internetu, ale to wy wybieracie miejsce i najlepszy moment w ciągu dnia, aby poćwiczyć.

Ćwiczenia również bez Internetu i smartfonu

A jeżeli nie macie akurat dostępu do internetu, ani waszego smartfona? To wtedy też ćwiczycie metodą KIC, czyli powtarzacie zapamiętane kilkusekundowe łatwe ćwiczenia. W programach są one oznaczone jako ćwiczenia w formule KIC. Szukajcie tego znaczka:

5 opinii dla Ćwiczenia oddechowe dla dzieci – Program ćwiczeń on-line

 1. Mateusz K. (zweryfikowany)

  Bardzo fajny program ćwiczeń, a najważniejsze ze wszystko zaplanowane i dobrze pokazane. Ćwiczenia staramy się robić codziennie i pamiętamy teraz o oddychaniu tylko nosem 🙂

 2. Beata Z. (zweryfikowany)

  Zosia jest wcześniakiem i ma kłopoty z niedomkniętą buzią. Trudno było ją przypilnować. Teraz polubiła ćwiczenia oddechowe, szczególnie te z misiami. Szczerze polecamy.

 3. Marzena R. (zweryfikowany)

  Nasz Julek miał wieczne problemy z otwartą buzią. Jesteśmy teraz po wycięciu migdałów, ale pani doktor zaleciła nam jeszcze ćwiczenia logopedyczne na oddychanie. Nie wiedzieliśmy jak się za to zabrać, a tu jest plan, są ćwiczenia, wszystko super przygotowane na filmikach. A najważniejsze, że Julek teraz sam pamięta, że ma zamykać buzię i oddychać przez nos.

 4. Tomasz G. (zweryfikowany)

  Pierwszy program kupiliśmy bo Jaś sepleni. Jednak pani logopeda powiedziała, że również źle oddycha i zdecydowaliśmy się na program Prawidłowe oddychanie. I tym razem się również nie zawiedliśmy. Programy są bardzo dobrze przygotowane do ćwiczenia rodziców z dziećmi. Dla nas jest to naprawdę super możliwość. Polecam.

 5. Anna W. (zweryfikowany)

  Mieliśmy zalecone poprawę oddychania u naszych bliźniaków. Chłopcy cały czas oddychali buzią, szukaliśmy pomocy wszędzie, pani logopedka poleciła nam kilka ćwiczeń, ale chłopcy bardzo szybko się nudzą i chcą coś innego. W programie jest mnóstwo ćwiczeń, które pomagają poprawić oddech, ale najważniejsze że dzieci same pamiętają teraz o oddychaniu nosem i same zwracają sobie uwagę ???? Polecam ten program.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Program ćwiczeń i zabaw oddechowych dla dzieci
Ćwiczenia oddechowe dla dzieci – Program ćwiczeń on-line
Rozkład ćwiczeń:
3 razy w tygodniu
Program na:
7 tygodni
Dostęp do programu:
90 dni
(5 opinii klienta)

149,00 

 • Kształtowanie nawyku poprawnego oddychania.
 • Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy.
 • Całościowy, zaplanowany i rozpisany program.
 • Ćwiczenia i zabawy pokazane na filmach video.
 • Kreatywne gry i zabawy dla rodziców i dzieci.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.
Zapisz się na KICLetter i odbierz
bezpłatny e-book
Ćwiczenia logopedyczne - Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

10 porad

Jak wykonywać ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem w domu.

 • Jak dobierać ćwiczenia?
 • Kiedy i jak często ćwiczyć?
 • Jak pozytywnie motywować dziecko?
 • Na co zwracać uwagę i czego nie robić?
KICletter