Formula-KIC-1

Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głoski R (od L do R) Program on-line

Program ćwiczeń logopedycznych dla głoski R

 • Szczegółowo opracowany, opisany i zaplanowany – multimedialny program ćwiczeń logopedycznych.
 • Korekta wady wymowy głoski R u dzieci (reranie/rotacyzm/pararotacyzm)
 • Program całkowicie on-line.
 • Dostępny z każdego urządzenia (smartfon, tablet lub komputer) z dostępem do internetu.
 • Przeznaczony do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu lub/i jako uzupełnienie zajęć logopedycznych.
 • Opracowany przez specjalistów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy logopedycznej.
 • Odpowiednie zestawy ćwiczeń logopedycznych oraz ćwiczeń komplementarnych – rozpisane na dni i tygodnie.
 • We zestawach na dany dzień zawarte są ćwiczenia, interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami prawidłowej wymowy.
 • Wszystkie ćwiczenia artykulacyjne pokazane są na filmach video.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Wersja programu

 • Program w wersji dla głoski R zamienianej na L (od L do R)
 • Dostępny jest również program dla głoski R zamienianej na J (od J do R)

Zastosowanie programu

 • Program Prawidłowa wymowa głoski R poprowadzi was krok po kroku do prawidłowej wymowy tej głoski.
 • Od nauki prawidłowego ułożenia artykulatorów i pionizacji języka, przez ćwiczenia na sylabach dźwiękonaśladowczych, logotomach i sekwencjach aż do użycia głoski R w wyrazach i zdaniach.
 • Celem jest korekta wady wymowy rerania (rotacyzm, pararotacyzm) u dzieci.

Kompleksowy zestaw ćwiczeń

Programy ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głoski R mają charakter kompleksowy i zawierają nie tylko ćwiczenia stymulujące prawidłową wymowę danej głoski, ale także niezbędne ćwiczenia komplementarne. W programach znajdziecie przede wszystkim:

 • specjalnie dobrane ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia pionizacji języka,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • wybrane ćwiczenia oddechowe.

Zawartość programu

 • Ćwiczenia zawierają wprowadzenie, orientacyjny czas wykonania oraz dodatkowe wskazówki dla rodziców
 • Ćwiczenia są nie tylko opisane, ale są także zaprezentowane na filmach video, tak aby nie było wątpliwości jak należy wykonywać dane ćwiczenie. Ćwiczenia logopedyczne na video prezentuje logopeda.
 • Programy zawierają także gry logopedyczne i interaktywne multimedia, w ten sposób ćwiczenie wymowy jest ciekawe i angażujące dla dziecka, a nauka łączy się z zabawą.

Zobacz również:

 • Szerszy opis każdego programu znajdziesz w zakładkach ‘O programach’ oraz ‘Formuła KIC’
 • Sugerowany rozkład ćwiczeń w tygodniu oraz czas dostępu do zakupionego programu podany jest w zakładce ‘Dodatkowe informacje’
 • Przed doborem wersji programu i zastosowaniem programu u dziecka prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do programu w zakładce ‘Wskazania’
“Prawidłowa wymowa głoski R” – Prezentacja video

Wskazania do programu ćwiczeń logopedycznych dla głoski R

Program Prawidłowa wymowa głoski R jest przeznaczony do domowych ćwiczeń logopedycznych mających na celu poprawę wymowy dziecka. Wskazaniami do programu są:

 • Nieprawidłowa wymowa głoski R (reranie, pararotacyzm, rotacyzm).
 • Niska sprawność narządów mowy (artykulatorów).
 • Brak pionizacji języka.
 • Zaburzenia słuchu fonemowego i fonematycznego.
 • Zalecenie dodatkowych zajęć logopedycznych (po testach przesiewowych w przedszkolu lub zerówce).
 • Doskonalenie wymowy.

Dla kogo jest ten program ćwiczeń logopedycznych?

Programy ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głoski R zalecane są dla dzieci w wieku od 5 do 7 roku życia, które nie wymawiają głoski R lub wymawiają ją nieprawidłowo, czyli zniekształcają.  Problem ten nazywany jest rotacyzmem/pararotacyzmem lub reraniem. Programy mają na celu ukształtowanie i utrwalenie prawidłowej wymowy.

Programy ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głoski R przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy chcą samodzielnie w domu ćwiczyć z dzieckiem wymowę. Programy mogą być również dobrym uzupełnieniem zajęć logopedycznych, na przykład w przedszkolu, w szkole jak i w edukacji domowej.

UWAGA: W przypadku dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi, rozwojowymi lub/i niepełnosprawnościami zastosowanie programu należy skonsultować z specjalistą prowadzącym (lekarzem lub terapeutą).

Jak objawia się nieprawidłowa wymowa głoski R?

Nieprawidłowa wymowa głoski R, czyli ogólnie rotacyzm/reranie jest jedną z najczęściej spotykanych wad wymowy u dzieci. Przy wadzie tej, głoska R może być:

 • zamieniana na inną głoskę (najczęściej na głoskę J lub L – zamiast ryba słyszymy jiba lub lyba) – pararotacyzm
 • deformowana, czyli wypowiadana niepoprawnie/niestarannie/niewyraźnie – rotacyzm właściwy
 • pomijana (zamiast ryba słyszymy yba)  – mogirotacyzm

Problem ten, można na ogół z sukcesem skorygować, jednak nie należy odkładać tego „na później”, gdyż nieprawidłowa wymowa będzie się utrwalać i dlatego należy możliwie najszybciej zacząć działać.

rotacyzm ćwiczenia, pararotacyzm ćwiczenia, mogirotacyzm ćwiczenia

Wersje programu

Program ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głoski R dostępny jest w dwóch wersjach:

Wersja od L do Rprzeznaczona jest dla:

 • dzieci, które zamieniają głoskę R na L (lyba zamiast ryba)

Wersja od J do R przeznaczona jest dla:

 • dzieci, które zamieniają głoskę R na J ( jiba zamiast ryba)
 • wymawiają głoskę R nieprawidłowo (deformacje/zniekształcenia wymowy)
 • nie wymawiają głoski R

Wersje programu należy dobrać do wskazanego powyżej charakteru nieprawidłowej wymowy.

Przy wszystkich programach logopedycznych z platformy KIC.edu.pl, zalecanym programem uzupełniającym jest program ćwiczeń oddechowych „Prawidłowe oddychanie u dziecka”, gdyż nieprawidłowe oddychanie często ma wpływ na rozwój mowy u dzieci.

Dodatkowe informacje

Wiek dziecka

5-7 lat

Dostęp do programu

90 dni

Program na

7 tygodni

Rozkład ćwiczeń

3 razy w tygodniu

Wersja programu

od L do R

Programy KIC.edu.pl – prezentacja video.

Programy dostępne całkowicie on-line

 • Wszystko jest w formie cyfrowej, dostępne na platformie kic.edu.pl
 • Z programów można korzystać w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Wszystko jasne

 • Wszystkie ćwiczenia są dokładnie pokazane i opisane.
 • W ćwiczeniach wymowy są zawsze nagrania dźwiękowe prezentujące wymowę prawidłową.
 • Jak wykonać dane ćwiczenie pokazane jest przez logopedę na filmach video.
 • Program może wykonywać z dzieckiem któryś z rodziców, ale bez problemu poradzi sobie z tym także opiekunka, niania, babcia, dziadek lub starsze rodzeństwo.

Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń

 • Program ćwiczeń jest starannie zaplanowany i rozpisany na dni i tygodnie.
 • Nie trzeba zastanawiać się jakie ćwiczenia, kiedy i w jakiej kolejności – jest to dokładnie opracowane i przygotowane.
 • Podany jest orientacyjny czas wykonania ćwiczeń.

Ćwiczenia podstawowe i komplementarne

 • Wszystkie programy platformy KIC.edu.pl zawierają zarówno ćwiczenia podstawowe jak i ćwiczenia komplementarne, niezbędne do osiągniecia celu programu.
 • Ćwiczenia komplementarne to najczęściej ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne oraz oddechowe.

Interaktywne multimedia

 • Wiele ćwiczeń zawiera atrakcyjne, interaktywne multimedia.
 • Wzmacniają one zaangażowanie dziecka i skuteczność programu.
 • W każdej części spotykamy kolejne postacie rysunkowe.

Nagrania dźwiękowe

 • W programach logopedycznych do wszystkich ćwiczeń wymowy są nagrania dźwiękowe.
 • Nie ma wątpliwości jaka jest prawidłowa wymowa oraz co i jak należy powtarzać.

Program przygotowane do samodzielnej pracy

 • Programy są opracowane kompleksowo, tak aby ująć wszelkie aspekty samodzielnej pracy.
 • Dostępne są szczegółowe opisy i wskazówki do wykonywania.
 • Wszystko jest we właściwej kolejność terapeutycznej!

Od łatwego do trudniejszego

 • Stopniowana jest skala trudności ćwiczeń, tak by nie zniechęcać dziecka.
 • Zawsze zaczynamy od ćwiczeń łatwych, z którymi dziecko na pewno sobie poradzi.
 • Kolejne ćwiczenia wynikają zarówno z przyjętego celu jak i z poprzednich kroków.

Ćwiczenia KIC

 • Niektóre ćwiczenia programu to specjalnie dobrane ćwiczenia KIC.
 • Są to krótkie ćwiczenia zalecane do kilkukrotnego wykonywania w dowolnym momencie w ciągu dnia.
 • Stosując dodatkowo, jedno, dwa ćwiczenia KIC, najlepiej kilka razy dziennie, zwiększycie skuteczność całego programu!

Uczymy systematyczności

 • Systematyczność wykonywania ćwiczeń jest bezpośrednio wbudowana w każdym program.
 • Pakiety zorganizowane są w kolejne, zaplanowane z góry dni, a ćwiczenie są odpowiednio ponumerowane.
 • Rekomendowane jest zaznaczanie zaliczonych już ćwiczeń oraz zestawów (ale nie jest konieczne).
 • W ten sposób widzisz wykonane już kroki i stały postęp, co wzmacnia motywację do dalszej pracy!

Opracowany przez specjalistów praktyków

 • Program opracowany jest na bazie doświadczeń z wieloletniej pracy z dziećmi w poradniach i placówkach oświatowych.
 • Oparty na standardach pracy terapeutycznej i ujęte w nowoczesną formułę pracy on-line.
Formuła KIC – prezentacja video.

Krótko i często, czyli skutecznie!

 • Formuła KIC, czyli krótko i często to sprawdzona i najbardziej skuteczna metoda ćwiczeń.
 • Krótko: Zestawy ćwiczeń na każdy dzień zajmują od 10 do 20 minut.
 • Często: Do wykonania w dowolnej chwili 2 lub 3 razy w tygodniu (ale można też częściej).
 • Wybrane ćwiczenia powtarzasz, kiedy tylko chcesz i zwiększasz skuteczność programu!
 • W ograniczony czasowo sposób, celowo i świadomie korzystacie z urządzeń cyfrowych.

Formuła KIC to przede wszystkim:

 • skuteczność wynikająca z regularnych, krótkich powtórzeń
 • lepsza koncentracja na zadaniu
 • lepsze zapamiętywanie
 • ekonomiczne wykorzystanie czasu
 • nauka systematyczności
 • ćwiczenie uważności
 • świadome wykorzystywanie urządzeń cyfrowych
 • ćwiczenie również bez komputera/smartfona/tabletu
 • większa skuteczność każdego programu!

Krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń

 • Formuła KIC to krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń do wykonania kilka razy w tygodniu.
 • Są one uzupełnione o wybrane (i oznaczone) ćwiczenia, które powtarzamy najlepiej kilka razy dziennie.
 • Częste i krótkie powtórzenia utrwalają i doskonalą nabyte umiejętności.

Ćwiczenie uważności, pamięci i systematyczności

 • Na krótkich zadaniach dziecko łatwiej się koncentruje, a wielokrotne, rozłożone w czasie powtórzenia sprzyjają skuteczności ćwiczeń oraz ich zapamiętywaniu.
 • Stawiając dzieciom małe zadania w ciągu dnia uczymy je uważności i umiejętności wydobywania z pamięci odpowiednich treści, które niejako spontanicznie wplatają się w naturalną aktywność dzieci.
 • Ćwiczenia KIC, to dodatkowy impuls do systematyczności, a docelowo większa skuteczność programów.

Świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych

 • Kształtujemy również świadomą umiejętność, ograniczonego w czasie (on-off), wartościowego korzystania z urządzeń cyfrowych takich jak tablet, smartfon – wspólnie lub pod opieką rodzica.
 • Ćwiczenia KIC można też wykonywać bez internetu i bez żadnego urządzenia.

Lepsze wykorzystanie czasu

 • Ćwiczenia KIC warto też zapamiętywać i stosować na przykład na spacerze, podczas jazdy samochodem, w czasie niespodziewanego oczekiwania lub w razie ewentualnej, tymczasowej nudy.
 • Są one również sposobem na zagospodarowanie traconego niepotrzebnie czasu lub niespodziewanej przerwy.
 • Stoicie w korku? Można powtórzyć kilka razy sekwencje sylabową. Jesteście na spacerze? Zróbcie ćwiczenie oddechowe.

Sami wybieracie, kiedy ćwiczycie

 • Łatwo wkomponujesz program KIC w wasz codzienny rytm życia.
 • Ćwiczenia nie zajmują dużo czasu – około 10 – 20 minut na jeden dzień i w większości nie wymagają żadnych specjalnych pomocy edukacyjnych.
 • Bez problemu wykonacie wszystko w domu bez większych przygotowań.
 • Potrzebny jest dostęp do internetu, ale to wy wybieracie miejsce i najlepszy moment w ciągu dnia, aby poćwiczyć.

Ćwiczenia również bez Internetu i smartfonu

A jeżeli nie macie akurat dostępu do internetu, ani waszego smartfona? To wtedy też ćwiczycie metodą KIC, czyli powtarzacie zapamiętane kilkusekundowe łatwe ćwiczenia. W programach są one oznaczone jako ćwiczenia w formule KIC. Szukajcie tego znaczka:

4 opinie dla Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głoski R (od L do R) Program on-line

 1. Aleksandra C. (zweryfikowany)

  Kupiliśmy ten program na R ponieważ ciągle nie było logopedy w przedszkolu, a synek dużo opuszczał. Kubuś bardzo lubi pokazane ćwiczenia i gry, szybko robi postępy. Polecam każdemu, kto nie ma dostępu do logopedy.

 2. Magda Z. (zweryfikowany)

  Bardzo dobrze przygotowany zestaw ćwiczeń. Próbowaliśmy korzystać z różnych ćwiczeń znalezionych w internecie, ale nigdzie nie było podane jak dokładnie, ile i kiedy ćwiczyć. Tutaj mamy dokładny plan i to jest super! Bardzo polubiliśmy też zwierzątka, łatwiej jest wszystko zapamiętać. Fajne są też logomemory. Widzimy postępy w wymowie, ale naprawdę trzeba ćwiczyć systematycznie, a program to bardzo ułatwia.

 3. Sławomir M. (zweryfikowany)

  Polecam, dobrze opracowany program.

 4. Aneta S. (zweryfikowany)

  Polecam, super program, dziecko chętnie ćwiczy.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Program ćwiczeń logopedycznych dla głoski R
Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głoski R (od L do R) Program on-line
Rozkład ćwiczeń:
3 razy w tygodniu
Program na:
7 tygodni
Dostęp do programu:
90 dni
(4 opinie klienta)

165,00 

• Korekta nieprawidłowej wymowy głoski R u dzieci (rotacyzm, pararotacyzm, reranie).
• Zaplanowany i szczegółowo rozpisany program ćwiczeń logopedycznych.
• Ćwiczenia logopedyczne opisane i pokazane na filmach video.
• Interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami wymowy.
Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Zapisz się na KICLetter i odbierz
bezpłatny e-book
Ćwiczenia logopedyczne - Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

10 porad

Jak wykonywać ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem w domu.

 • Jak dobierać ćwiczenia?
 • Kiedy i jak często ćwiczyć?
 • Jak pozytywnie motywować dziecko?
 • Na co zwracać uwagę i czego nie robić?
KICletter