Formula-KIC-1

Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głoski R (od J do R) Program on-line

Program ćwiczeń logopedycznych dla głoski R

 • Szczegółowo opracowany, opisany i zaplanowany – multimedialny program ćwiczeń logopedycznych.
 • Korekta wady wymowy głoski R u dzieci (reranie/rotacyzm/pararotacyzm)
 • Program całkowicie on-line.
 • Dostępny z każdego urządzenia (smartfon, tablet lub komputer) z dostępem do internetu.
 • Przeznaczony do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu lub/i jako uzupełnienie zajęć logopedycznych.
 • Opracowany przez specjalistów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy logopedycznej.
 • Odpowiednie zestawy ćwiczeń logopedycznych oraz ćwiczeń komplementarnych – rozpisane na dni i tygodnie.
 • We zestawach na dany dzień zawarte są ćwiczenia, interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami prawidłowej wymowy.
 • Wszystkie ćwiczenia artykulacyjne pokazane są na filmach video.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Wersja programu

 • Program w wersji dla głoski R zamienianej na J (od J do R)
 • Dostępny jest również program dla głoski R zamienianej na L (od L do R)

Zastosowanie programu

 • Program Prawidłowa wymowa głoski R poprowadzi was krok po kroku do prawidłowej wymowy tej głoski.
 • Od nauki prawidłowego ułożenia artykulatorów i pionizacji języka, przez ćwiczenia na sylabach dźwiękonaśladowczych, logotomach i sekwencjach aż do użycia głoski R w wyrazach i zdaniach.
 • Celem jest korekta wady wymowy rerania (rotacyzm, pararotacyzm) u dzieci.

Kompleksowy zestaw ćwiczeń

Programy ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głoski R mają charakter kompleksowy i zawierają nie tylko ćwiczenia stymulujące prawidłową wymowę danej głoski, ale także niezbędne ćwiczenia komplementarne. W programach znajdziecie przede wszystkim:

 • specjalnie dobrane ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia pionizacji języka,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • wybrane ćwiczenia oddechowe.

Zawartość programu

 • Ćwiczenia zawierają wprowadzenie, orientacyjny czas wykonania oraz dodatkowe wskazówki dla rodziców
 • Ćwiczenia są nie tylko opisane, ale są także zaprezentowane na filmach video, tak aby nie było wątpliwości jak należy wykonywać dane ćwiczenie. Ćwiczenia logopedyczne na video prezentuje logopeda.
 • Programy zawierają także gry logopedyczne i interaktywne multimedia, w ten sposób ćwiczenie wymowy jest ciekawe i angażujące dla dziecka, a nauka łączy się z zabawą.

Zobacz również:

 • Szerszy opis każdego programu znajdziesz w zakładkach ‘O programach’ oraz ‘Formuła KIC’
 • Sugerowany rozkład ćwiczeń w tygodniu oraz czas dostępu do zakupionego programu podany jest w zakładce ‘Dodatkowe informacje’
 • Przed doborem wersji programu i zastosowaniem programu u dziecka prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do programu w zakładce ‘Wskazania’
“Prawidłowa wymowa głoski R” – Prezentacja video

Wskazania do programu ćwiczeń logopedycznych dla głoski R

Program Prawidłowa wymowa głoski R jest przeznaczony do domowych ćwiczeń logopedycznych mających na celu poprawę wymowy dziecka. Wskazaniami do programu są:

 • Nieprawidłowa wymowa głoski R (reranie, pararotacyzm, rotacyzm).
 • Niska sprawność narządów mowy (artykulatorów).
 • Brak pionizacji języka.
 • Zaburzenia słuchu fonemowego i fonematycznego.
 • Zalecenie dodatkowych zajęć logopedycznych (po testach przesiewowych w przedszkolu lub zerówce).
 • Doskonalenie wymowy.

Dla kogo jest ten program ćwiczeń logopedycznych?

Programy ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głoski R zalecane są dla dzieci w wieku od 5 do 7 roku życia, które nie wymawiają głoski R lub wymawiają ją nieprawidłowo, czyli zniekształcają.  Problem ten nazywany jest rotacyzmem/pararotacyzmem lub reraniem. Programy mają na celu ukształtowanie i utrwalenie prawidłowej wymowy.

Programy ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głoski R przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy chcą samodzielnie w domu ćwiczyć z dzieckiem wymowę. Programy mogą być również dobrym uzupełnieniem zajęć logopedycznych, na przykład w przedszkolu, w szkole jak i w edukacji domowej.

UWAGA: W przypadku dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi, rozwojowymi lub/i niepełnosprawnościami zastosowanie programu należy skonsultować z specjalistą prowadzącym (lekarzem lub terapeutą).

Jak objawia się nieprawidłowa wymowa głoski R?

Nieprawidłowa wymowa głoski R, czyli ogólnie rotacyzm/reranie jest jedną z najczęściej spotykanych wad wymowy u dzieci. Przy wadzie tej, głoska R może być:

 • zamieniana na inną głoskę (najczęściej na głoskę J lub L – zamiast ryba słyszymy jiba lub lyba) – pararotacyzm
 • deformowana, czyli wypowiadana niepoprawnie/niestarannie/niewyraźnie – rotacyzm właściwy
 • pomijana (zamiast ryba słyszymy yba)  – mogirotacyzm

Problem ten, można na ogół z sukcesem skorygować, jednak nie należy odkładać tego „na później”, gdyż nieprawidłowa wymowa będzie się utrwalać i dlatego należy możliwie najszybciej zacząć działać.

rotacyzm ćwiczenia, pararotacyzm ćwiczenia, mogirotacyzm ćwiczenia

Wersje programu

Program ćwiczeń logopedycznych Prawidłowa wymowa głoski R dostępny jest w dwóch wersjach:

Wersja od L do Rprzeznaczona jest dla:

 • dzieci, które zamieniają głoskę R na L (lyba zamiast ryba)

Wersja od J do R przeznaczona jest dla:

 • dzieci, które zamieniają głoskę R na J ( jiba zamiast ryba)
 • wymawiają głoskę R nieprawidłowo (deformacje/zniekształcenia wymowy)
 • nie wymawiają głoski R

Wersje programu należy dobrać do wskazanego powyżej charakteru nieprawidłowej wymowy.

Przy wszystkich programach logopedycznych z platformy KIC.edu.pl, zalecanym programem uzupełniającym jest program ćwiczeń oddechowych „Prawidłowe oddychanie u dziecka”, gdyż nieprawidłowe oddychanie często ma wpływ na rozwój mowy u dzieci.

Dodatkowe informacje

Dostęp do programu

90 dni

Program na

9 tygodni

Rozkład ćwiczeń

3 razy w tygodniu

Wersja programu

od J do R

Wiek dziecka

5-7 lat

Programy KIC.edu.pl – prezentacja video.

Programy dostępne całkowicie on-line

 • Wszystko jest w formie cyfrowej, dostępne na platformie kic.edu.pl
 • Z programów można korzystać w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Wszystko jasne

 • Wszystkie ćwiczenia są dokładnie pokazane i opisane.
 • W ćwiczeniach wymowy są zawsze nagrania dźwiękowe prezentujące wymowę prawidłową.
 • Jak wykonać dane ćwiczenie pokazane jest przez logopedę na filmach video.
 • Program może wykonywać z dzieckiem któryś z rodziców, ale bez problemu poradzi sobie z tym także opiekunka, niania, babcia, dziadek lub starsze rodzeństwo.

Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń

 • Program ćwiczeń jest starannie zaplanowany i rozpisany na dni i tygodnie.
 • Nie trzeba zastanawiać się jakie ćwiczenia, kiedy i w jakiej kolejności – jest to dokładnie opracowane i przygotowane.
 • Podany jest orientacyjny czas wykonania ćwiczeń.

Ćwiczenia podstawowe i komplementarne

 • Wszystkie programy platformy KIC.edu.pl zawierają zarówno ćwiczenia podstawowe jak i ćwiczenia komplementarne, niezbędne do osiągniecia celu programu.
 • Ćwiczenia komplementarne to najczęściej ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne oraz oddechowe.

Interaktywne multimedia

 • Wiele ćwiczeń zawiera atrakcyjne, interaktywne multimedia.
 • Wzmacniają one zaangażowanie dziecka i skuteczność programu.
 • W każdej części spotykamy kolejne postacie rysunkowe.

Nagrania dźwiękowe

 • W programach logopedycznych do wszystkich ćwiczeń wymowy są nagrania dźwiękowe.
 • Nie ma wątpliwości jaka jest prawidłowa wymowa oraz co i jak należy powtarzać.

Program przygotowane do samodzielnej pracy

 • Programy są opracowane kompleksowo, tak aby ująć wszelkie aspekty samodzielnej pracy.
 • Dostępne są szczegółowe opisy i wskazówki do wykonywania.
 • Wszystko jest we właściwej kolejność terapeutycznej!

Od łatwego do trudniejszego

 • Stopniowana jest skala trudności ćwiczeń, tak by nie zniechęcać dziecka.
 • Zawsze zaczynamy od ćwiczeń łatwych, z którymi dziecko na pewno sobie poradzi.
 • Kolejne ćwiczenia wynikają zarówno z przyjętego celu jak i z poprzednich kroków.

Ćwiczenia KIC

 • Niektóre ćwiczenia programu to specjalnie dobrane ćwiczenia KIC.
 • Są to krótkie ćwiczenia zalecane do kilkukrotnego wykonywania w dowolnym momencie w ciągu dnia.
 • Stosując dodatkowo, jedno, dwa ćwiczenia KIC, najlepiej kilka razy dziennie, zwiększycie skuteczność całego programu!

Uczymy systematyczności

 • Systematyczność wykonywania ćwiczeń jest bezpośrednio wbudowana w każdym program.
 • Pakiety zorganizowane są w kolejne, zaplanowane z góry dni, a ćwiczenie są odpowiednio ponumerowane.
 • Rekomendowane jest zaznaczanie zaliczonych już ćwiczeń oraz zestawów (ale nie jest konieczne).
 • W ten sposób widzisz wykonane już kroki i stały postęp, co wzmacnia motywację do dalszej pracy!

Opracowany przez specjalistów praktyków

 • Program opracowany jest na bazie doświadczeń z wieloletniej pracy z dziećmi w poradniach i placówkach oświatowych.
 • Oparty na standardach pracy terapeutycznej i ujęte w nowoczesną formułę pracy on-line.
Formuła KIC – prezentacja video.

Krótko i często, czyli skutecznie!

 • Formuła KIC, czyli krótko i często to sprawdzona i najbardziej skuteczna metoda ćwiczeń.
 • Krótko: Zestawy ćwiczeń na każdy dzień zajmują od 10 do 20 minut.
 • Często: Do wykonania w dowolnej chwili 2 lub 3 razy w tygodniu (ale można też częściej).
 • Wybrane ćwiczenia powtarzasz, kiedy tylko chcesz i zwiększasz skuteczność programu!
 • W ograniczony czasowo sposób, celowo i świadomie korzystacie z urządzeń cyfrowych.

Formuła KIC to przede wszystkim:

 • skuteczność wynikająca z regularnych, krótkich powtórzeń
 • lepsza koncentracja na zadaniu
 • lepsze zapamiętywanie
 • ekonomiczne wykorzystanie czasu
 • nauka systematyczności
 • ćwiczenie uważności
 • świadome wykorzystywanie urządzeń cyfrowych
 • ćwiczenie również bez komputera/smartfona/tabletu
 • większa skuteczność każdego programu!

Krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń

 • Formuła KIC to krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń do wykonania kilka razy w tygodniu.
 • Są one uzupełnione o wybrane (i oznaczone) ćwiczenia, które powtarzamy najlepiej kilka razy dziennie.
 • Częste i krótkie powtórzenia utrwalają i doskonalą nabyte umiejętności.

Ćwiczenie uważności, pamięci i systematyczności

 • Na krótkich zadaniach dziecko łatwiej się koncentruje, a wielokrotne, rozłożone w czasie powtórzenia sprzyjają skuteczności ćwiczeń oraz ich zapamiętywaniu.
 • Stawiając dzieciom małe zadania w ciągu dnia uczymy je uważności i umiejętności wydobywania z pamięci odpowiednich treści, które niejako spontanicznie wplatają się w naturalną aktywność dzieci.
 • Ćwiczenia KIC, to dodatkowy impuls do systematyczności, a docelowo większa skuteczność programów.

Świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych

 • Kształtujemy również świadomą umiejętność, ograniczonego w czasie (on-off), wartościowego korzystania z urządzeń cyfrowych takich jak tablet, smartfon – wspólnie lub pod opieką rodzica.
 • Ćwiczenia KIC można też wykonywać bez internetu i bez żadnego urządzenia.

Lepsze wykorzystanie czasu

 • Ćwiczenia KIC warto też zapamiętywać i stosować na przykład na spacerze, podczas jazdy samochodem, w czasie niespodziewanego oczekiwania lub w razie ewentualnej, tymczasowej nudy.
 • Są one również sposobem na zagospodarowanie traconego niepotrzebnie czasu lub niespodziewanej przerwy.
 • Stoicie w korku? Można powtórzyć kilka razy sekwencje sylabową. Jesteście na spacerze? Zróbcie ćwiczenie oddechowe.

Sami wybieracie, kiedy ćwiczycie

 • Łatwo wkomponujesz program KIC w wasz codzienny rytm życia.
 • Ćwiczenia nie zajmują dużo czasu – około 10 – 20 minut na jeden dzień i w większości nie wymagają żadnych specjalnych pomocy edukacyjnych.
 • Bez problemu wykonacie wszystko w domu bez większych przygotowań.
 • Potrzebny jest dostęp do internetu, ale to wy wybieracie miejsce i najlepszy moment w ciągu dnia, aby poćwiczyć.

Ćwiczenia również bez Internetu i smartfonu

A jeżeli nie macie akurat dostępu do internetu, ani waszego smartfona? To wtedy też ćwiczycie metodą KIC, czyli powtarzacie zapamiętane kilkusekundowe łatwe ćwiczenia. W programach są one oznaczone jako ćwiczenia w formule KIC. Szukajcie tego znaczka:

4 opinie dla Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głoski R (od J do R) Program on-line

 1. Julia J. (zweryfikowany)

  U naszego Szymka R-ka w końcu ruszyła, ale wcześniej nie wiedzieliśmy, żeby do tego dojść trzeba cierpliwie robić wiele dodatkowych ćwiczeń. W tym programie jest to bardzo dobrze pokazane i poprowadzone krok po kroku tak jak w opisie. Super program i już polecamy innym rodzicom, jeśli dzieciaki mają problem z reraniem. Pozdrawiamy z Elbląga!

 2. (zweryfikowany)

  Dziękujemy za ten program, który kupiliśmy przy terapii w poradni. Bardzo się sprawdził w czasie pandemii, mogliśmy stale ćwiczyć. Wszystko ładnie wyjaśnione i dużo materiałów video. Bardzo polecam panią Asię i programy kic.edu.pl! ????
  Dominika Łęgocka z Paulą

 3. Artur M. (zweryfikowany)

  Bardzo dobrze, że jest podział na J i L – jedyne programy, które to mają! U nas był problem z jowelem a teraz już jeździmy na rowerze! Polecam i cieszę się ze skorzystaliśmy bez wahania, a próbowaliśmy wcześniej różnych innych materiałów, głównie z YouTuba. Tutaj jest wszystko, filmiki, opisy i plan ćwiczeń. Ogólnie super, ale jedna gwiazdka mniej bo czasami jakoś wolno chodzi.

 4. Maria A. (zweryfikowany)

  Potwierdzam inne pozytywne opinie, też cieszymy się już z roweru a nawet rabarbaru ????

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Program ćwiczeń logopedycznych dla głoski R
Ćwiczenia logopedyczne – Prawidłowa wymowa głoski R (od J do R) Program on-line
Rozkład ćwiczeń:
3 razy w tygodniu
Program na:
9 tygodni
Dostęp do programu:
90 dni
(4 opinie klienta)

165,00 

• Korekta nieprawidłowej wymowy głoski R u dzieci (rotacyzm, pararotacyzm, reranie).
• Zaplanowany i szczegółowo rozpisany program ćwiczeń logopedycznych.
• Ćwiczenia logopedyczne opisane i pokazane na filmach video.
• Interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami wymowy.
Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Zapisz się na KICLetter i odbierz
bezpłatny e-book
Ćwiczenia logopedyczne - Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

10 porad

Jak wykonywać ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem w domu.

 • Jak dobierać ćwiczenia?
 • Kiedy i jak często ćwiczyć?
 • Jak pozytywnie motywować dziecko?
 • Na co zwracać uwagę i czego nie robić?