Starter szkolny

Program ćwiczeń edukacyjnych on-line – przygotowanie dziecka do szkoły

Dla kogo jest Starter Szkolny?

Starter szkolny to program ćwiczeń i zadań ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Program kierowany jest do Rodziców, którzy chcą samodzielnie zadbać o dobry start szkolny swoich dzieci.

Program wskazany jest dla:

 • wszystkich dzieci, które idą do pierwszej klasy,
 • dzieci, które wymagają utrwalenia lub uzupełnienia kompetencji szkolnych,
 • dzieci, które chodziły do przedszkola zagranicą,
 • dzieci, które nadrabiają zaległości przedszkolne,
 • dzieci uczestniczących w edukacji domowej,
 • dzieci idących do szkoły rok wcześniej lub rok później.

Dostępny już wkrótce !

Program Starter Szkolny dostępny będzie w maju 2021. Jeśli chcesz otrzymać informacje o dostępności programu oraz wyjątkowy rabat -50% zapisz się na nasz KICLetter.

Zapisz się na KICLetter i odbierz
Rabat -50% na Starter Szkolny

Co to jest Starter Szkolny?

Starter Szkolny to program ćwiczeń edukacyjnych on-line, do samodzielnego wykonywania w domu – wspólnie z rodzicem/opiekunem. Program ma na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych na starcie szkolnym oraz utrwalanie i rozwijanie kompetencji, które dziecko nabywało podczas edukacji przedszkolnej.  Materiał obejmuje zarówno wskazówki i omówienia dla rodziców, jak i ćwiczenia dla dziecka. Całość programu składa się z 3 części i jest dostępna on-line na platformie KIC.edu.pl

Co zawiera Starter Szkolny?

Podstawowy zakres programu to:

 • wstęp do nauki czytania, pisania oraz liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych (poprawny chwyt: ołówka, pędzla, nożyczek),
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • logopedia (m.in. tematy: trudne głoski i doskonalenie wymowy, umiejętność wypowiadania się, słuch fonematyczny),
 • elementy integracji sensorycznej – wyzwania szkolne i nie tylko,
 • rozwijanie kompetencji rówieśniczych (m.in. autoprezentacja dziecka),
 • wychowanie przez sztukę.

Program składa się z trzech części. Każda część jest zaprojektowana na jeden miesiąc ćwiczeń – zaplanowanych trzy razy w tygodniu. Oczywiście rodzice sami wybierają dzień i moment najdogodniejszy na ćwiczenia z dzieckiem. Ćwiczymy w formule KIC, czyli krótko i często.

Jakie aspekty obejmuje program?

Starter Szkolny to szeroko rozumiana gotowość szkolna, czyli nie tylko nauka pisania, czytania i liczenia. Zwracamy uwagę na wszelkie aspekty gotowości szkolnej. Starter szkolny doskonali konkretne umiejętności, rozszerza kompetencje komunikacyjne oraz uczy uczenia. Realizowane zadania rozwijają twórcze myślenie, a także uczą koncentracji i samodzielności. Ważnym uzupełnieniem startera szkolnego są wskazówki dla rodziców. Omawiamy także ważny element gotowości szkolnej, którym jest dojrzałość emocjonalna dziecka.

Jaki jest czas trwania programu?

Program zaplanowany jest na 3 miesiące. Każda cześć to program na 4 tygodnie. Sugerowany rozkład ćwiczeń to 3 razy w tygodniu.  Jednak Starter Szkolny można wykonywać i dłużej i częściej, szczególnie jeśli u dziecka znajdziemy problemy, które wymagają szerszego wspomagania.

Do rozpoczęcia roku szkolnego, pozostało jeszcze sporo czasu i wiele aspektów gotowości szkolnej można jeszcze udoskonalić, wzmocnić lub poprawić, tak aby dobrze przygotować dziecko do szkoły. Program pomoże też wykryć mocne strony dziecka oraz obszary w których jest jeszcze coś do zrobienia.

Serdecznie zapraszamy kandydatów do I klasy oraz ich rodziców.

 • W przypadku wątpliwości związanych z zastosowaniem programu u danego dziecka, zalecana jest konsultacja ze specjalistą.
 • Stosowanie programu powinno odbywać się pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna.
 • Programy przeznaczone są wyłącznie do zastosowania i użytku indywidualnego/domowego.
 • Przedszkola, poradnie, gabinety, placówki oświatowe i inne instytucje zainteresowane użyciem naszych programów zapraszamy do kontaktu.
 • Szczegóły dotyczące udzielanej na program licencji znajdują się w Regulaminie.

Poznaj nasze programy – prezentacja video.

Krótko i często, czyli skutecznie!

 • Formuła KIC, czyli krótko i często to sprawdzona i najbardziej skuteczna metoda ćwiczeń.
 • Krótko: Zestawy ćwiczeń na każdy dzień zajmują od 10 do 20 minut.
 • Często: Do wykonania w dowolnej chwili 2 lub 3 razy w tygodniu (ale można też częściej).
 • Wybrane ćwiczenia powtarzasz kiedy tylko chcesz i zwiększasz skuteczność programu!
 • W ograniczony czasowo sposób, celowo i świadomie korzystacie z urządzeń cyfrowych.

Program dostępny on-line.

 • Wszystko jest w formie cyfrowej, dostępne na platformie kic.edu.pl
 • Można korzystać w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Wszystko jasne

 • Wszystkie ćwiczenia są dokładnie pokazane i opisane.
 • W ćwiczeniach wymowy są zawsze nagrania dźwiękowe prezentujące wymowę prawidłową.
 • Jak wykonać dane ćwiczenie pokazane jest przez logopedę na filmach video.
 • Program może wykonywać z dzieckiem któryś z rodziców, ale bez problemu poradzi sobie z tym także opiekunka, babcia, dziadek  lub starsze rodzeństwo.

Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń

 • Program ćwiczeń jest starannie zaplanowany
 • Nie trzeba zastanawiać się jakie ćwiczenia, kiedy i w jakiej kolejności – jest to dokładnie przygotowane.
 • Podany jest orientacyjny czas wykonania ćwiczeń.

Ćwiczenia podstawowe i komplementarne

 • Wszystkie programy platformy KIC.edu.pl zawierają zarówno ćwiczenia podstawowe jak i ćwiczenia komplementarne, niezbędne do osiągniecia celu programu.
 • Ćwiczenia komplementarne to najczęściej ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne oraz oddechowe.

Interaktywne multimedia

 • Wiele ćwiczeń zawiera atrakcyjne, interaktywne multimedia.
 • Wzmacniają one zaangażowanie dziecka i skuteczność programu.

Nagrania dźwiękowe

 • W programach logopedycznych do wszystkich ćwiczeń wymowy są nagrania dźwiękowe.
 • Nie ma wątpliwości jaka jest prawidłowa wymowa oraz co i jak należy powtarzać.

Program przygotowane do samodzielnej pracy

 • Programy są opracowane kompleksowo, tak aby ująć wszelkie aspekty samodzielnej pracy (szczegółowe opisy, ćwiczenia komplementarne, właściwa kolejność terapeutyczna, stopniowanie trudności)

Od łatwego do trudniejszego

 • Stopniowana jest skala trudności ćwiczeń by nie zniechęcać dziecka
 • Zawsze zaczynamy od łatwych ćwiczeń z którymi dziecko na pewno sobie poradzi
 • Kolejne ćwiczenia wynikają zarówno z przyjętego celu jak i z poprzednich kroków

Ćwiczenia KIC

 • Niektóre ćwiczenia programu to specjalnie dobrane ćwiczenia KIC.
 • Są to krótkie ćwiczenia zalecane do kilkukrotnego wykonywania w dowolnym momencie w ciągu dnia.
 • Stosując dodatkowo, jedno, dwa ćwiczenia KIC, najlepiej kilka razy dziennie, zwiększycie skuteczność całego programu!

Uczymy systematyczności

 • Systematyczność wykonywania ćwiczeń jest bezpośrednio wbudowana w każdym program.
 • Pakiety zorganizowane są w kolejne, zaplanowane z góry dni, a ćwiczenie są odpowiednio ponumerowane.
 • W ten sposób widzisz wykonane już kroki i stały postęp, co wzmacnia motywację do dalszej pracy!

Opracowany przez specjalistów praktyków

 • Program opracowany na bazie doświadczeń z wieloletniej pracy z dziećmi w poradniach i placówkach oświatowych.
 • Oparty na standardach pracy terapeutycznej i ujęte w nowoczesną formułę pracy on-line.
Formuła KIC – prezentacja video.

Formuła KIC

 • lepsze zapamiętywanie
 • lepsza koncentracja na zadaniu
 • ćwiczenie uważności
 • ekonomiczne wykorzystanie czasu
 • nauka systematyczności
 • świadome wykorzystywanie urządzeń cyfrowych
 • ćwiczenie również bez komputera/smartfona/tabletu
 • większa skuteczność programu!

Krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń

 • Formuła KIC to krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń do wykonania kilka razy w tygodniu.
 • Są one uzupełnione o wybrane (i oznaczone) ćwiczenia, które powtarzamy najlepiej kilka razy dziennie.
 • Częste i krótkie powtórzenia utrwalają i doskonalą nabyte umiejętności.

Ćwiczenie uważności, pamięci i systematyczności

 • Na krótkich zadaniach dziecko łatwiej się koncentruje, a wielokrotne, rozłożone w czasie powtórzenia sprzyjają zapamiętywaniu.
 • Stawiając dzieciom małe zadania w ciągu dnia uczymy je uważności i umiejętności wydobywania z pamięci odpowiednich treści, które  niejako spontanicznie wplatają się w naturalną aktywność dzieci.
 • Ćwiczenia KIC, to dodatkowy impuls do systematyczności, a docelowo większa skuteczność programów.

Świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych

 • Kształtujemy również świadomą umiejętność, ograniczonego w czasie (on-off), wartościowego korzystania z urządzeń cyfrowych takich jak tablet, smartfon – wspólnie lub pod opieką rodzica.
 • Ćwiczenia KIC można wykonywać bez internetu i bez żadnego urządzenia.

Lepsze wykorzystanie czasu

 • Ćwiczenia KIC warto też zapamiętywać i stosować na przykład na spacerze, podczas jazdy samochodem, w czasie niespodziewanego oczekiwania lub w razie ewentualnej, tymczasowej nudy.
 • Są one również sposobem na zagospodarowanie traconego niepotrzebnie czasu lub niespodziewanej przerwy.
 • Stoicie w korku? Można powtórzyć kilka razy sekwencje sylabową. Jesteście na spacerze? Zróbcie ćwiczenie oddechowe.

Sami wybieracie kiedy ćwiczycie

 • Łatwo wkomponujesz program KIC w wasz codzienny rytm życia.
 • Ćwiczenia nie zajmują dużo czasu  – około 10 – 20 minut na jeden dzień i w większości nie wymagają żadnych specjalnych pomocy edukacyjnych.
 • Bez problemu wykonacie wszystko w domu bez większych przygotowań.
 • Potrzebny jest dostęp do internetu, ale to wy wybieracie miejsce i najlepszy moment w ciągu dnia, aby poćwiczyć.

Ćwiczenia również bez Internetu i smartfonu

A jeżeli nie macie akurat dostępu do internetu, ani waszego smartfona? To wtedy też ćwiczycie metodą KIC, czyli powtarzacie zapamiętane kilkusekundowe łatwe ćwiczenia. W programach są one oznaczone jako ćwiczenia w formule KIC. Szukajcie tego znaczka.

Program ćwiczeń edukacyjnych on-line – przygotowanie dziecka do szkoły
Starter szkolny
Rozkład ćwiczeń:
3 razy w tygodniu
Program na:
4 tygodnie
Dostęp do programu:
45 dni

DOSTĘPNY JUŻ WKRÓTCE!

 • Program ćwiczeń i zadań ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole
 • Wstęp do nauki czytania, pisania oraz liczenia
 • Rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych
 • Elementy umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacja
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Programy z platformy KIC.edu.pl powstały pod auspicjami Poradni Psychologiczno-Logopedycznej NEOLOGOPEDIA jako rezultat specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. 

Rozumiejąc potrzeby rozwojowe jak i edukacyjne dzieci i młodzieży autorzy programów dołożyli wszelkich starań, aby ułatwić zadanie rodzicom i opiekunom, którzy chcą samodzielnie ćwiczyć w domu.

Kontakt

adres email: kontakt@kic.edu.pl
współpraca biznesowa: biznes@kic.edu.pl

siedziba firmy:
NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o.
93-256 Łódź
ul. Beli Bartoka 24/U2
(budynek Panoramika)