Prawidłowa wymowa głoski Ć - seplenienie - szereg ciszący

Program ćwiczeń logopedycznych on-line

Prawidłowa wymowa głosek Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ – prezentacja video.

Wskazania do programu

Programy z serii Seplenienie przeznaczone są do domowych ćwiczeń logopedycznych mających na celu poprawę wymowy dziecka. Wskazaniami są:

 • Nieprawidłowa wymowa jednej lub kilku głosek z trzech szeregów: Ś, Ź, Ć, DŹ / S, C, Z, DZ / SZ, CZ, Ż, DŻ (seplenienie/sygmatyzm/parasygmatyzm).
 • Niska sprawność narządów mowy (artykulatorów).
 • Brak pionizacji języka.
 • Zaburzenia słuchu fonemowego i fonematycznego.
 • Zalecenie dodatkowych zajęć logopedycznych po testach przesiewowych w przedszkolu lub szkole.
 • Doskonalenie wymowy.

Dla kogo są programy?

Programy ćwiczeń logopedycznych z serii Seplenienie zalecane są (odpowiednio) dla dzieci w wieku 3-7 lat, które nieprawidłowo wymawiają jedną lub kilka głosek tzw. trzech szeregów: szumiącego SZ, Ż, CZ, DŻ (tzw. „szumki”), syczącego S, Z, C, DZ (tzw. „syczki”) oraz ciszącego Ś, Ź, Ć, DŹ (tzw. „ciszki”). Problem ten nazywany jest sygmatyzmem/parasygmatyzmem lub częściej seplenieniem. Programy mają na celu  naukę i utrwalenie prawidłowej wymowy.

Programy z serii Seplenienie przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy chcą samodzielnie w domu ćwiczyć z dzieckiem wymowę. Programy mogą być również dobrym uzupełnieniem zajęć logopedycznych, na przykład w przedszkolu, w szkole (zerówce) jak i w edukacji domowej.

UWAGA: W przypadku dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi, rozwojowymi lub/i niepełnosprawnościami zastosowanie programu należy skonsultować z specjalistą prowadzącym (lekarzem lub terapeutą).

Wersje programu

Seria Seplenienie obejmuje programy w dwóch kategoriach są to: programy poświęcone jednej głosce lub pakiety zawierające programy czterech głosek z jednego szeregu.

 1. Seplenienie – szereg ciszący – głoski Ś, Ź, Ć, DŹ (wiek dziecka 3-5 lat)
 2. Seplenienie – szereg syczący – głoski S, C, Z, DZ (wiek dziecka 4-6 lat)
 3. Seplenienie – szereg szumiący – głoski SZ, CZ, Ż, DŻ (wiek dziecka 5-7 lat)

Ważne wskazówki do doboru odpowiedniego programu

 • Program należy dobrać do głoski/głosek, które są nieprawidłowo wymawiane.
 • Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka (podany przy wersji programu)
 • W przypadku problemów z kilkoma głoskami zalecany jest program dla całego szeregu zawierającego nieprawidłowo wymawiane głoski.
 • Szeregi podane są w kolejności rozwoju mowy. W przypadku gdy dziecko nie wymawia głosek z więcej niż jednego szeregu, ćwiczenia należy rozpocząć od szeregu pojawiającego się wcześniej.
 • Na przykład. Jeśli dziecko nie wymawia głosek z szeregu szumiącego i syczącego, ćwiczenia należy rozpocząć od szeregu wcześniejszego, czyli syczącego, a następnie przechodzimy do szeregu szumiącego

Przy wszystkich programach logopedycznych z platformy KIC.edu.pl, zalecanym programem uzupełniającym jest program ćwiczeń oddechowych „Prawidłowe oddychanie u dziecka”, gdyż nieprawidłowe oddychanie często ma wpływ na rozwój mowy u dzieci.

Zawartość programu

Program Seplenienie ma charakter kompleksowy i poprowadzi was krok po kroku od nauki prawidłowej wymowy danej głoski, przez ćwiczenia na sylabach  i logotomach (logatomach) aż do użycia głosek wyrazach i zdaniach.

Seria Seplenienie zawiera nie tylko ćwiczenia stymulujące prawidłową wymowę danej głoski, zawiera także niezbędne ćwiczenia komplementarne. W programach znajdziecie przede wszystkim:

 • specjalnie dobrane ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia pionizacji języka,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • wybrane ćwiczenia oddechowe.

Większość ćwiczeń jest nie tylko opisana, ale i zaprezentowana na filmach video, tak aby nie było wątpliwości jak należy wykonywać dane ćwiczenie. Ćwiczenia prezentuje logopeda.

Programy zawierają także gry logopedyczne i interaktywne multimedia, w ten sposób ćwiczenie wymowy jest ciekawe i angażujące dla dziecka. Nauka łączy się z zabawą.

 • W przypadku wątpliwości związanych z zastosowaniem programu u danego dziecka, zalecana jest konsultacja ze specjalistą.
 • Stosowanie programu powinno odbywać się pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna.
 • Programy przeznaczone są wyłącznie do zastosowania i użytku indywidualnego/domowego.
 • Przedszkola, poradnie, gabinety, placówki oświatowe i inne instytucje zainteresowane użyciem naszych programów zapraszamy do kontaktu.
 • Szczegóły dotyczące udzielanej na program licencji znajdują się w Regulaminie.

Poznaj nasze programy – prezentacja video.

Krótko i często, czyli skutecznie!

 • Formuła KIC, czyli krótko i często to sprawdzona i najbardziej skuteczna metoda ćwiczeń.
 • Krótko: Zestawy ćwiczeń na każdy dzień zajmują od 10 do 20 minut.
 • Często: Do wykonania w dowolnej chwili 2 lub 3 razy w tygodniu (ale można też częściej).
 • Wybrane ćwiczenia powtarzasz kiedy tylko chcesz i zwiększasz skuteczność programu!
 • W ograniczony czasowo sposób, celowo i świadomie korzystacie z urządzeń cyfrowych.

Program dostępny on-line.

 • Wszystko jest w formie cyfrowej, dostępne na platformie kic.edu.pl
 • Można korzystać w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Wszystko jasne

 • Wszystkie ćwiczenia są dokładnie pokazane i opisane.
 • W ćwiczeniach wymowy są zawsze nagrania dźwiękowe prezentujące wymowę prawidłową.
 • Jak wykonać dane ćwiczenie pokazane jest przez logopedę na filmach video.
 • Program może wykonywać z dzieckiem któryś z rodziców, ale bez problemu poradzi sobie z tym także opiekunka, babcia, dziadek  lub starsze rodzeństwo.

Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń

 • Program ćwiczeń jest starannie zaplanowany
 • Nie trzeba zastanawiać się jakie ćwiczenia, kiedy i w jakiej kolejności – jest to dokładnie przygotowane.
 • Podany jest orientacyjny czas wykonania ćwiczeń.

Ćwiczenia podstawowe i komplementarne

 • Wszystkie programy platformy KIC.edu.pl zawierają zarówno ćwiczenia podstawowe jak i ćwiczenia komplementarne, niezbędne do osiągniecia celu programu.
 • Ćwiczenia komplementarne to najczęściej ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne oraz oddechowe.

Interaktywne multimedia

 • Wiele ćwiczeń zawiera atrakcyjne, interaktywne multimedia.
 • Wzmacniają one zaangażowanie dziecka i skuteczność programu.

Nagrania dźwiękowe

 • W programach logopedycznych do wszystkich ćwiczeń wymowy są nagrania dźwiękowe.
 • Nie ma wątpliwości jaka jest prawidłowa wymowa oraz co i jak należy powtarzać.

Program przygotowane do samodzielnej pracy

 • Programy są opracowane kompleksowo, tak aby ująć wszelkie aspekty samodzielnej pracy (szczegółowe opisy, ćwiczenia komplementarne, właściwa kolejność terapeutyczna, stopniowanie trudności)

Od łatwego do trudniejszego

 • Stopniowana jest skala trudności ćwiczeń by nie zniechęcać dziecka
 • Zawsze zaczynamy od łatwych ćwiczeń z którymi dziecko na pewno sobie poradzi
 • Kolejne ćwiczenia wynikają zarówno z przyjętego celu jak i z poprzednich kroków

Ćwiczenia KIC

 • Niektóre ćwiczenia programu to specjalnie dobrane ćwiczenia KIC.
 • Są to krótkie ćwiczenia zalecane do kilkukrotnego wykonywania w dowolnym momencie w ciągu dnia.
 • Stosując dodatkowo, jedno, dwa ćwiczenia KIC, najlepiej kilka razy dziennie, zwiększycie skuteczność całego programu!

Uczymy systematyczności

 • Systematyczność wykonywania ćwiczeń jest bezpośrednio wbudowana w każdym program.
 • Pakiety zorganizowane są w kolejne, zaplanowane z góry dni, a ćwiczenie są odpowiednio ponumerowane.
 • W ten sposób widzisz wykonane już kroki i stały postęp, co wzmacnia motywację do dalszej pracy!

Opracowany przez specjalistów praktyków

 • Program opracowany na bazie doświadczeń z wieloletniej pracy z dziećmi w poradniach i placówkach oświatowych.
 • Oparty na standardach pracy terapeutycznej i ujęte w nowoczesną formułę pracy on-line.
Formuła KIC – prezentacja video.

Formuła KIC

 • lepsze zapamiętywanie
 • lepsza koncentracja na zadaniu
 • ćwiczenie uważności
 • ekonomiczne wykorzystanie czasu
 • nauka systematyczności
 • świadome wykorzystywanie urządzeń cyfrowych
 • ćwiczenie również bez komputera/smartfona/tabletu
 • większa skuteczność programu!

Krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń

 • Formuła KIC to krótkie i łatwe pakiety ćwiczeń do wykonania kilka razy w tygodniu.
 • Są one uzupełnione o wybrane (i oznaczone) ćwiczenia, które powtarzamy najlepiej kilka razy dziennie.
 • Częste i krótkie powtórzenia utrwalają i doskonalą nabyte umiejętności.

Ćwiczenie uważności, pamięci i systematyczności

 • Na krótkich zadaniach dziecko łatwiej się koncentruje, a wielokrotne, rozłożone w czasie powtórzenia sprzyjają zapamiętywaniu.
 • Stawiając dzieciom małe zadania w ciągu dnia uczymy je uważności i umiejętności wydobywania z pamięci odpowiednich treści, które  niejako spontanicznie wplatają się w naturalną aktywność dzieci.
 • Ćwiczenia KIC, to dodatkowy impuls do systematyczności, a docelowo większa skuteczność programów.

Świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych

 • Kształtujemy również świadomą umiejętność, ograniczonego w czasie (on-off), wartościowego korzystania z urządzeń cyfrowych takich jak tablet, smartfon – wspólnie lub pod opieką rodzica.
 • Ćwiczenia KIC można wykonywać bez internetu i bez żadnego urządzenia.

Lepsze wykorzystanie czasu

 • Ćwiczenia KIC warto też zapamiętywać i stosować na przykład na spacerze, podczas jazdy samochodem, w czasie niespodziewanego oczekiwania lub w razie ewentualnej, tymczasowej nudy.
 • Są one również sposobem na zagospodarowanie traconego niepotrzebnie czasu lub niespodziewanej przerwy.
 • Stoicie w korku? Można powtórzyć kilka razy sekwencje sylabową. Jesteście na spacerze? Zróbcie ćwiczenie oddechowe.

Sami wybieracie kiedy ćwiczycie

 • Łatwo wkomponujesz program KIC w wasz codzienny rytm życia.
 • Ćwiczenia nie zajmują dużo czasu  – około 10 – 20 minut na jeden dzień i w większości nie wymagają żadnych specjalnych pomocy edukacyjnych.
 • Bez problemu wykonacie wszystko w domu bez większych przygotowań.
 • Potrzebny jest dostęp do internetu, ale to wy wybieracie miejsce i najlepszy moment w ciągu dnia, aby poćwiczyć.

Ćwiczenia również bez Internetu i smartfonu

A jeżeli nie macie akurat dostępu do internetu, ani waszego smartfona? To wtedy też ćwiczycie metodą KIC, czyli powtarzacie zapamiętane kilkusekundowe łatwe ćwiczenia. W programach są one oznaczone jako ćwiczenia w formule KIC. Szukajcie tego znaczka.

Program ćwiczeń logopedycznych on-line
Prawidłowa wymowa głoski Ć - seplenienie - szereg ciszący
Rozkład ćwiczeń:
2 razy w tygodniu
Program na:
3 tygodnie
Dostęp do programu:
45 dni

65,00 

 • Korekta wady wymowy seplenienia (sygmatyzmu/parasygmatyzmu) u dzieci.
 • Zaplanowany i rozpisany program ćwiczeń logopedycznych.
 • Ćwiczenia pokazane na filmach video.
 • Interaktywne gry logopedyczne i multimedia z nagraniami wymowy.
 • Skuteczna formuła KIC, czyli Krótko i Często.

Programy z platformy KIC.edu.pl powstały pod auspicjami Poradni Psychologiczno-Logopedycznej NEOLOGOPEDIA jako rezultat specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. 

Rozumiejąc potrzeby rozwojowe jak i edukacyjne dzieci i młodzieży autorzy programów dołożyli wszelkich starań, aby ułatwić zadanie rodzicom i opiekunom, którzy chcą samodzielnie ćwiczyć w domu.

Kontakt

adres email: kontakt@kic.edu.pl
współpraca biznesowa: biznes@kic.edu.pl

siedziba firmy:
NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o.
93-256 Łódź
ul. Beli Bartoka 24/U2
(budynek Panoramika)